X
Regionale samenwerkingsafspraken

Regionale Samenwerkingsafspraken beschrijven hoe partijen op zorgvuldige wijze met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen nadat zij hiertoe gezamenlijk hebben besloten.

  Bekijk hier de regionale (samenwerkings)afspraken

  Overzicht mogelijkheden inzet blokzorg (nachtzorg)