X
Scholingen en stage

Hieronder vindt u het scholingsprogramma 2019/2020 georganiseerd door de Netwerken voor professionals en/of vrijwilligers werkzaam binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. Bij elke scholing staat vermeld of aanmelding al mogelijk is en hoe dit in z'n werk gaat. Tevens vindt u een overzicht van overige regionale scholingen en informatiebijeenkomsten. Onderaan deze pagina staan alle beschikbare presentaties / documenten, recent gebruikt tijdens onze scholingen.

 

Regionaal

Aanbod agenda

Artikel bestaat niet of geen toegang

Theme picker


Archief presentaties scholingen 2018 t/m 2020
 

Presentatie scholing 'STEM' d.d. 17 februari 2020

Presentatie 'Doorvragen, durf jij het aan?' d.d. 14 januari en 6 februari 2020

Presentatie "Schokbrekers in de communicatie met patiënten en naasten in de palliatieve fase" (VGZ), 18 november 2019 

Presentatie 'Hartfalen in de palliatieve zorg' d.d. 17 september 2019

 Bijeenkomst 'Spiritualiteit...' d.d. 3 juni 2019
Presentatie 'Spiritualiteit en morele vragen' 
Moreel beraad
Stappenplan

​ Presentaties themabijeenkomst Parkinson en Palliatieve Zorg d.d. 16 mei 2019

Presentatie Ziekte van Parkinson

Presentatie Palliatieve Zorg

Presentaties diverse scholingen:

Presentatie casuïstiekbespreking 'Misselijkheid en braken' versie januari 2019 

Presentatie Palliatieve pijn en pijnbestrijding d.d. 28 januari 2019

Presentatie 'Schokbrekers in de communicatie...' d.d. 15 november 2018

Presentatie 'Fysiotherapie in de palliatieve fase' d.d. 14 november 2018

Presentatie casuïstiekbespreking 'Vocht en voeding...' d.d. 30 oktober 2018

Presentatie 'Financiering Palliatieve Zorg' d.d. 10 oktober 2018

 

​ Presentaties minisymposium 'Culturele diversiteit' d.d. 2 juli 2018

Overzicht materiaal behorend bij symposium

Diversiteit in visies op 'een goede dood' en beleving van afscheid - Yvonne Heygele

Cultuursensitieve zorg en cultuurspecifieke kennis - Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

Voor verdere verdieping

Handreiking voor verzorgenden

Verwijzingen bij de workshop 'Afscheid en rouw in de Molukse gemeenschap'

Palliatieve zorg aan Marokkaanse patiënten - Amina Berkane Abakhou

Ziektebeleving bij patiënten met een Turkse achtergrond - Gözde Duran

Informatie islam - ziekte en dood