X
Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Twente

In Twente is een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg ontwikkeld. 

 

 

Palliatieve zorg is interdisciplinaire zorg en vraagt afstemming, goede overdracht en communicatie teneinde de patiënt en zijn/haar naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in de palliatieve fase.

Dit zorgpad geeft handvatten om de missie en visie, zoals geformuleerd door de Netwerken Twente, de komende jaren verder vorm te geven. Het expliciteert op hoofdlijnen wat wiens taak/rol is in welke fase en waarom. Tevens zijn instrumenten en methodieken genoemd welke kunnen helpen. De komende jaren zal dit Zorgpad doorontwikkeld worden. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is als onderlegger gebruikt.


  Transmuraal Zorgpad Netwerken Palliatieve Zorg Twente

  Ondersteuningsplan Transmuraal Zorgpad Netwerken Palliatieve Zorg Twente

 

  E-module Transmurale Samenwerking (Erasmus MC)