X
Markering en proactieve zorgplanning

Er zijn verschillende instrumenten voor Markering en Proactieve zorgplanning die ondersteunen bij implementatie en borging.

 

 

Markering

Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken met de patiënt de over zijn vooruitzichten, en zijn wensen, doelen en voorkeuren voor verdere behandeling, begeleiding en zorg. Ook kunnen afspraken gemaakt worden wat nog wel en wat niet meer te doen bij complicaties en verslechtering van de ziekte.

 
Proactief zorgplan en handleiding

Door proactieve zorgplanning verbetert het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de palliatieve fase.


“Anticiperen op mogelijke kansen of bedreigingen en niet wachten tot het laatste moment om tot actie over te gaan”


  Markering en proactieve zorgplanning

  Presentatie Kick-off bijeenkomst 2016

  ​Wat is belangrijk voor de patiënt


 

Palliatief overdrachtsformulier

Uit onderzoek is gebleken dat er vooral meer verbetering bereikt kan worden in de onderlinge communicatie en in communicatie met patiënt en diens naasten. Deze communicatie betreft niet alleen het somatische en psychische vlak, maar kan alle aandachtsgebieden betreffen.

Om te zien waar en hoe deze communicatie op diverse vlakken verbeterd kan worden, werd een palliatief overdrachtsformulier ontwikkeld; een document waarin alle essentiële informatie over een palliatieve patiënt overzichtelijk staat genoteerd en dat te allen tijde door alle betrokken zorgverleners kan worden geraadpleegd, dáár waar de patiënt zich op dat moment bevindt. Dit palliatief overdrachtsformulier wordt op diverse plekken in de regio geïmplementeerd.