X
Netwerkdocumenten


Netwerkdocumenten Twente   

  Folder Begeleiding en ondersteuning thuis door palliatief verpleegkundigen

  Missie en visie

  Jaarverslag 2019

  Jaarplan 2019

  Jaarplan 2020

  Communicatieplan 2018 - 2019 

  Ansichtkaart Netwerken 2019

  Wensenboekje


Netwerkdocumenten Midden- en Noordwest-Twente

  Meerjarenbeleidsplan 2017-2020


Netwerkdocumenten Enschede, Haaksbergen Noordoost-Twente

  Meerjarenbeleidsplan 2017-2020


Overige documenten

  Handreiking minimale eisen Netwerk Palliatieve Zorg


Landschap palliatieve zorg in beeld

Meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden? Bekijk dan de infographic van het landschap palliatieve zorg (versie 2018) op de website van Stichting Fibula.