X
Netwerkdocumenten


Netwerkdocumenten Twente   

  Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

  Jaarplan 2021

  Jaarverslag 2019

  Jaarplan 2020

  Wensenboekje

  Organogram

  Missie en visie

  Communicatieplan 2018 - 2019 

  Ansichtkaart Netwerken 2019

  Folder Begeleiding en ondersteuning thuis door palliatief verpleegkundigen


 


Overige documenten

  Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg, PZNL/AHzN/KWF/VPTZ, 2020 

  Regiobeeld Twente 2030

  Regie over de plaats van sterven. Een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning. Berdine Koekoek, 2014


Landschap palliatieve zorg in beeld

Meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden? Bekijk dan de infographic van het landschap palliatieve zorg (versie 2018) op de website van Stichting Fibula.