Film 'Kijk je naar de ziekte of zie je een mens?'

Nog te vaak staat bij de behandeling van ongeneeslijk zieke patiënten de ziekte in plaats van de mens centraal, waardoor de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd is. Optimalisatie begint bij goed onderwijs over palliatieve zorg. Dat dat nodig is blijkt wel uit de interviews in onderstaand filmpje, gemaakt door het programma O2PZ: Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg.