De palliatief consulent

Ria van den Broek, palliatief consulent van Palliatie Team Vallei & Veluwe. 

Terugdenkend aan bijzondere consultaties in afgelopen periode kwam een casus bij mij op die onlangs besproken is binnen ons MDO. Mijn collega Pieter Schimmel vertelde over een 35-jarige vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Het probleem bleek complex. De logopediste had aangegeven dat het onverantwoord was mevrouw nog langer oraal iets te geven door slikstoornissen. De arts raadpleegde het palliatieteam vanwege deze slikklachten. Hoe nu verder? Er bleek verdeeldheid in de familie over wel of geen sonde. Wie had de zeggenschap, wat was wijs? Waar was zij het beste mee af? De arts en het zorgteam zochten steun om familie en verzorging goed te kunnen adviseren.

De complexiteit bracht mijn collega ertoe het consult niet zoals gebruikelijk telefonisch af te handelen, maar naar haar toe te gaan. Er vond een groot beraad plaats. Hierbij waren alle betrokkenen aanwezig: verzorgers, familie en arts. Zij wogen met elkaar alle informatie en behandelopties zorgvuldig af. Ook de voor- en nadelen van kunstmatig voeden en de gevolgen van eventueel afzien van voeden. Steeds vanuit de gedachte: het comfort van mevrouw staat voorop. De betrokkenen stelden samen vast dat mevrouw enorm kon genieten van lekker eten; dit was een wezenlijk onderdeel van haar bestaan. Dit bleek uiteindelijk doorslaggevend voor de keuze: geen sondevoeding in deze laatste levensfase. Het risico van aspiratie was reëel, maar werd geaccepteerd. Besloten werd om door te gaan met eten zolang dat mogelijk was, kunstmatig voeden nu en later bleek geen gewenste optie.

Betrokkenen waardeerden met name de informatieve rol van de consulent en het samen zoeken naar datgene wat voor mevrouw van wezenlijk belang was om nog van het leven te genieten. De rol van het palliatieteamlid is altijd adviserend en ondersteunend: keuzes worden uiteindelijk door alle betrokkenen gezamenlijk gemaakt. In dit geval werd gebruik gemaakt van de methodiek van het palliatief redeneren. Palliatieve consultatie aan het bed van de patiënt komt niet zoveel voor, maar kan heel waardevol zijn in ons palliatieve consultatie-palet.

De palliatief consulent