Nieuws

Factsheet afschaffing terminaliteitsverklaring

Factsheet afschaffing terminaliteitsverklaring

Per november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. Lees hier het bericht dat wij daarover publiceerden op deze website.

Achtergrond
De terminaliteitsverklaring gaf aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan ongeveer drie maanden is. Deze moest altijd door de behandelend arts worden ingevuld en afgegeven zodat op basis daarvan inzet van meer zorg kon worden verantwoord. De terminaliteitsverklaring zorgde voor veel onvrede onder patiënten en zorgverleners, omdat deze patiëntonvriendelijk was en voor onnodige administratie zorgde. Bovendien is het nooit met zekerheid te zeggen is of de levensverwachting daadwerkelijk korter is dan drie maanden. Daarom is eind vorig jaar afgesproken dat de verklaring niet meer bij alle leveringsvormen nodig is. 

Vragen en de factsheet
In de praktijk bleek er echter nogal wat onduidelijkheid te bestaan bij zorgverleners en verzekeraars. Zorgverleners kunnen met vragen en knelpunten die ze in de praktijk ervaren, bijvoorbeeld over financiering, terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. En de factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' kan men vinden via deze link

Bron: Palliaweb


Theme picker