Nieuws

Herziening handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Op 22 juli is er gecommuniceerd dat de handreiking palliatieve zorg 2020 gepubliceerd was. Dat bericht vindt u hier. Inmiddels is door landelijke ontwikkelingen gebleken dat deze versie herzien dient te worden. De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

Medisch specialistische zorg

  • Face-to-face contact is niet altijd meer nodig voor registratie en declaratie
  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand

Eerstelijn

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet

Eerstelijnsverblijf

  • Nieuwe prestatie voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing
  • Nieuwe prestatie voor coördinatiefunctie verblijf

Langdurige zorg

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

De volledige, tweede versie vindt u via deze link

Bron: Stichting Transmurale Zorg


Theme picker