Nieuws

Kans om een geselecteerde interventie te implementeren

Kans om een geselecteerde interventie te implementeren

Landelijke voorronde: negen projecten geselecteerd

In het voorjaar is een landelijke voorronde van het subsidieprogramma Palliantie geweest. Onderzoeksinstellingen konden een voorstel indienen om een reeds bestaande interventie op het gebied van palliatieve zorg door te ontwikkelen. Negen projecten zijn ‘voorwaardelijk gehonoreerd’: bij voldoende belangstelling uit de zorgpraktijk zullen ze echt worden uitgevoerd.

Inventarisatie praktijk: waar willen netwerkpartners aan meedoen?

In ieder netwerk palliatieve zorg wordt nu geinventariseerd voor welke onderwerpen belangstelling is: welke interventie willen organisaties in de eigen praktijk implementeren? Daarbij loopt altijd onderzoek mee. Uiteindelijk wordt per netwerk voor één of meerdere projecten gekozen. De netwerkcoordinator dient hiervoor uiterlijk 3 september 2019 een subsidieaanvraag in. Per netwerk is max. 75.000 euro per project beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende organisaties. De looptijd is max. 30 maanden. Laat je niet afschrikken door de formele en ingewikkelde taal die soms in de voorstellen wordt gebruikt: in de praktijk zal het gewoon gaan om het implementeren en doorontwikkelen van een mooi instrument in jouw organisatie en daar krijg je uiteraard hulp bij.

De geselecteerde projecten in het kort

Hier zie je in een beknopt overzicht welke projectvoorstellen voorwaardelijk gehonoreerd zijn. Onder dit artikel vind je links naar een uitgebreider overzicht en naar info over de subsidieoproep van ZonMw.

  • Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Psychologische interventie 'Kanker en persoonlijke zingeving' voor mensen met een islamitische achtergrond
  • Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: gecombineerde gespreksinterventie bij mensen met ongeneeslijke kanker
  • Een betekenisvol leven: het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde
  • In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten
  • Voor- en nazorg voor naasten rondom ziek zijn en sterven, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie
  • SigMa-methodiek: tijdig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners
  • Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg
  • De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Heb jij of je organisatie belangstelling om aan één of meer van de projecten mee te doen? Laat dat dan vóór 1 augustus weten aan netwerkcoordinator Margriet Wanders.

Voor meer info of om even te sparren kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen.

 

Theme picker