Nieuws

Meer erkenning voor geestelijke verzorging in verpleeghuis

Geestelijke verzorging, daar doe je toch een beroep op als je worstelt met je geloof? Die vraag krijgen geestelijk verzorgers Alice Bremmer en Greetje Koopmans nog regelmatig voorgeschoteld. Terwijl het werk van de geestelijk verzorger veel breder is. Dat geldt zeker ook voor het verpleeghuis. 

Waarom geestelijke verzorging?
'Geestelijke verzorging kan helpen om het levensverhaal ten goede te keren.’ Dat is de ervaring van Greetje Koopmans, die sinds acht jaar werkzaam is als geestelijk verzorger bij het Friese ZuidOostZorg. In het recente Kwaliteitskader Palliatieve Zorg & Geestelijke Verzorging staat dat geestelijke verzorging een belangrijke rol speelt in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid. Voor verpleeghuisbewoners is het verpleeghuis de plek waar zij het laatste deel van hun leven doorbrengen. Haar collega van BrabantZorg, Alice Bremmer, komt het ook veel tegen. ‘Geestelijke verzorging biedt begeleiding bij zingevings- en levensvragen, maar heeft inderdaad vaak te maken met verlieservaringen.

Aandacht voor de mens achter de ziekte
Koopmans en Bremmer zien hun vak veranderen. ‘De aandacht voor de mens achter de ziekte neemt toe. En daarmee ook de erkenning van geestelijke verzorging in het verpleeghuis’, merkt Alice Bremmer op. 'We komen meer los van het medische model en krijgen meer oog voor welzijn en welbevinden, ook in de samenleving.’ Dat neemt niet weg dat er jarenlang bezuinigd is geweest op de geestelijke verzorging in het verpleeghuis.

Mensen met dementie en anderen met hersenaandoeningen
Geestelijk verzorgers hebben in hun werk regelmatig te maken met bewoners met dementie, niet-aangeboren hersenletsel en ouderen met een licht verstandelijke beperking. Creativiteit en goed kunnen aansluiten zijn daarin belangrijk. ‘Ik probeer momenten te creëren waarop iemands identiteit weer zichtbaar wordt’, vertelt Alice Bremmer.

Kortere verblijfsduur
De korterwordende verblijfsduur van de verpleeghuisbewoner brengt ook een verandering teweeg in het werk. ‘Gemiddeld wonen mensen nog maar anderhalf jaar bij ons’, constateert Koopmans. ‘Daarom is bij palliatieve zorg naast symptoombestrijding juist geestelijke verzorging zo belangrijk.’  ‘Ons werk is heel basaal en bestaat vooral uit luisteren. En vertalen. Soms komt een verhaal met horten en stoten, en probeer ik mensen de woorden terug te geven en meer helderheid te brengen in wat ze meemaken’, aldus Bremmer.

Aanraken van groot verdriet
Tot slot Greetje Koopmans: ‘Ik ben voorzichtig met de kwesties die ik aanraak; soms is het verdriet zo groot dat onze geest het niet aankan om deze kwesties aan te raken. Wanneer mensen in het verpleeghuis komen wonen en de balans opmaken van hun leven, dan kan dit weer opnieuw gaan spelen. Erkennen van dit grote verdriet maakt dat er rust en ruimte mag komen.’

Geestelijk verzorging in het verpleeghuis: tips voor zorgprofessionals:
Wees écht aanwezig en stel eenvoudige vragen.

Dit is een samenvatting van een artikel dat gepubliceerd is op de website van Waardigheid en Trots. Het volledige artikel vindt u via deze link.

 

 


Theme picker