Nieuws

Meer informatie gewenst bij palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie verlaagt de arts met medicijnen het bewustzijn bij mensen in de stervensfase. Het doel is om klachten zoals pijn, benauwdheid of angst te bestrijden en zo het lijden te verlichten. 

Het onderzoek
Patiëntenfederatie Nederland heeft een onderzoek gedaan onder achthonderd mensen die in de afgelopen vijf jaar met palliatieve sedatie van een naaste te maken hebben gehad.

Nabestaanden
Nabestaanden zijn doorgaans erg tevreden over het handelen van de zorgverleners bij de palliatieve sedatie. Zij geven aan dat ze soms schrikken als de patiënt wakker wordt, hallucineert of uitdroogt. Ze willen duidelijke en eerlijke informatie hierover, net als over schuimvorming en benauwdheid gedurende het sterven. 

Naasten
Naasten zitten met vragen als: Hoe lang duurt het stervensproces, welke complicaties kunnen optreden, kan de patiënt nog wakker worden en wat is het verschil met euthanasie? Het sterven mag niet te lang duren als het proces eenmaal is ingezet.

De huisarts
Het is in bijna de helft van de gevallen de huisarts die besluit om over te gaan tot palliatieve sedatie. Meestal is de patiënt gewoon thuis. Gemiddeld duurt het een tot drie dagen voor de patiënt overlijdt. Hoe langer het duurt, hoe minder positief mensen zijn.

Advies Patiëntenfederatie
Patiëntenfederatie Nederland onderstreept het belang van duidelijke informatie voor patiënten en hun naasten. Er moet een vast aanspreekpunt komen voor de naasten tijdens het stervensproces en er moeten heldere afspraken zijn over het gebruik van medicijnen. Ook moet er meer aandacht komen voor de nabestaanden na het overlijden, bijvoorbeeld door standaard te evalueren hoe het is gegaan en wat de nabestaanden daarvan vonden.

 

Dit is een samenvatting van een artikel op de website van patiëntenfederatie Nederland over het onderzoek dat op 24 juni jongstleden is gepubliceerd. Het volledige onderzoek kunt u hier lezen.


Theme picker