Nieuws

Palliatieve zorg thuis bij COVID-19

Op Palliaweb wordt regelmatig nieuwe informatie over palliatieve zorg bij COVID-19 geplaatst. Er is bijvoorbeeld specifieke informatie te vinden o.a. over palliatieve zorg thuis. Bij patiënten met het Coronavirus thuis speelt een diversiteit van lokale processen en urgente vraagstukken. Met diverse kaderartsen palliatieve zorg zijn documenten gemaakt die ondersteuning kunnen bieden bij de inrichting en uitvoering van lokale processen. PZNL/de redactie van Palliaweb werken hierin nauwgezet samen met de NHG.

Je vindt op deze pagina o.a.:

  • Adviezen over symptoombestrijding bij COVID-19
  • Communicatieadviezen voor zorgverleners
  • Leidraad palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en / of pompen
  • Een leidraad over zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19
  • Leidraad inschakelen geestelijke verzorging
  • Behandelwensen formulier

Palliatieve zorg thuis bij COVID-19


Theme picker