Nieuws

Proef met palliatieve zorgcoach in Gelderland

Proef met palliatieve zorgcoach in Gelderland

Patiënten krijgen in de laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Een vast aanspreekpunt is dan prettig. Daarom start begin juni een proef met een palliatieve zorgcoach (PZ-coach), een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert ongeacht waar hij zich bevindt (thuis, in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice) of bij welke zorgverlener hij onder behandeling is. Daarnaast heeft de coach een belangrijke rol in ondersteuning en advisering van andere zorgprofessionals en kan hij ook zelf specialistische zorg uitvoeren. De pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en De Liemers.

Er komt veel op patiënten af als zij te horen krijgen dat ze niet meer beter worden. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties NFK blijkt dat veel mensen zich na dit bericht 'losgelaten' voelen door de zorg. Er wordt geen vervolggesprek aangeboden vanuit het ziekenhuis, de huisarts of een andere zorgverlener. Hierdoor krijgen zij geen passende palliatieve zorg en kunnen mensen zich extra eenzaam voelen. Uit onderzoek van het IKNL blijkt dat patiënten grote behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt, die zorgdraagt voor continuïteit.

Iemand die naast patient èn zorgverlener staat

Een van de deelnemende huisartsen, Arjan van Roosmalen, is vanuit zijn praktijk in Velp inmiddels vertrouwd met het werk van de verpleegkundig specialisten palliatieve zorg. “De werkwijze die ik ken vanuit mijn betrokkenheid bij hospice Rozenheuvel is voor mij een goede indicatie voor hoe de pilot kan gaan lopen. Als huisarts heb ik het gevoel dat ik nu iemand naast mij heb die mij ondersteunt in het inhoudelijk vormgeven van palliatieve zorg, maar die ook het procesmatige deel van de zorg samen met mij bewaakt. Het is erg prettig om iemand te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en die je kan 'ontzorgen' als professional. De PZ-coach is voor de patiënt en zijn omgeving een vast en vertrouwd aanspreekpunt en is in staat om vragen die leven bij patiënt en mantelzorgers meer expliciet te maken. Groot voordeel is dat de coach letterlijk met de patiënt mag meebewegen naar huis, naar het ziekenhuis of waar dan ook. De PZ-coach is hierin uniek: hij werkt echt domeinoverstijgend. Hierdoor is het een vertrouwd gezicht voor de patiënt vanaf het slechte nieuws tot aan het overlijden.”

Proactief zorgplan

De PZ-coach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in de laatste fase te begeleiden en de weg te wijzen. Hij kijkt met patiënten mee naar wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiriueel gebied. Hoe kunnen klachten het beste worden behandeld? De coach ondersteunt bij het nadenken over de toekomst. Welke zorgen, wensen en verwachtingen zijn er? Hij bespreekt ook zaken die niet op medisch gebied liggen: wil de patiënt een wilsbeschikking opstellen of nog een reis ondernemen? Zijn er levensvragen waarvoor een geestelijk verzorger kan worden ingeschakeld? De PZ-coach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een proactief zorgplan, dat wordt besproken met de behandelend (huis)arts en andere betrokken zorgverleners. De afspraken die met en door de patiënt worden gemaakt worden gedeeld via een online platform, OZO-Verbindzorg, om de communicatie onderling eenvoudiger te maken.

Proefperiode van een jaar

In het komende jaar wordt aan 50 patiënten in het ziekenhuis en in huisartsenpraktijken gevraagd deel te nemen aan het project. Op basis van meelopend onderzoek onder deze patiënten, hun naasten en betrokken zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden verbeterd. Tegelijkertijd wordt onderzocht of de interventie verschil maakt op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-coaches in de regio worden uitgebreid. De pilot vindt plaats in het volgende samenwerkingsverband: Rijnstate ziekenhuis, Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, Drie Gasthuizen Groep, Thuiszorg Groot Gelre, De Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop.

Voor meer informatie zie de website van Netwerk Palliatieve Zorg Arnhem en de Liemers.


Theme picker