Nieuws

Rapport Individueel Zorgplan beschikbaar

Een patiënt in de palliatieve fase heeft vaak te maken met meerdere zorgverleners en ontvangt op verschillende plaatsen zorg. Om goede palliatieve zorg te kunnen bieden is het van belang dat alle betrokken hulpverleners op de hoogte zijn van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten, en afspraken over de zorg die op basis hiervan zijn gemaakt. 

Verkenning
Met deze verkenning is gekeken naar welke landelijke en regionale ontwikkelingen er zijn. Er is geïnventariseerd wat de gewenste manier van werken is met een individueel zorgplan en wat er nodig is om dit op (korte) termijn te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een rapport dat je hier kunt downloaden. Op dit moment worden de mogelijk vervolgstappen afgestemd.

Bron: Palliaweb. U kunt het volledige artikel hier vinden.

PZNL: Palliatieve Zorg Nederland.

 


Theme picker