Nieuws

Zingeving belangrijk bij advance care planning

Tijdig praten en samen besluiten nemen
Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt mensen om na te denken over hoe zij de palliatieve fase zelf willen inrichten of hoe ze de rol van naaste op zich willen nemen. Het is belangrijk dat zorgverleners deze fase leren herkennen en hierover met de patiënt en naasten in gesprek kunnen op een manier die aansluit bij de persoonlijke beleving van de patiënt. De wensen en behoeften van de patiënt en naasten kunnen dan aan de hand van gezamenlijke besluitvorming, geïnventariseerd en vastgelegd worden. Dit heet advance care planning (ACP) of proactieve zorgplanning.

Positieve gezondheid en advance care planning
In het onlangs verschenen interview van Sietsche van Gunst in het tijdschrijft TPO De Praktijk pleit Brenda Ott, kaderhuisarts ouderen in Zeist, voor het tijdig bespreken van wensen in de laatste levensfase. Ze heeft een wilsverklaring tot niet-reanimeren ontwikkeld en is veelgevraagd spreker over positieve gezondheid en advance care planning. Zij vond dat de niet-reanimerenverklaring landelijk moest worden geïntroduceerd en dat is gelukt: hij is te downloaden via thuisarts.nl op de pagina Levenseinde. Daarop kan de patiënt lezen hoe hij wensen over zijn levenseinde bespreekbaar kan maken met zijn huisarts of andere zorgverlener.

Zingeving: bron van wensen en behoeften

Brenda Ott merkte dat het onderwerp wel of niet reanimeren niet op zichzelf staat, maar dat het samenhangt met zingevingsaspecten: wat vindt de patiënt belangrijk, waar geniet hij of zij van, hoe beleeft hij of zij de laatste levensfase? En in dat kader: welke behandelingen wil hij wel of niet bij toekomstige achteruitgang in gezondheid? Dat is voor iedereen verschillend. Uit landelijke onderzoeken blijkt de behoefte van ouderen aan gesprekken hierover.

Belangrijke rol voor de POH

Praktijkondersteuners (POH) kunnen artsen daar enorm in ondersteunen. De praktijkondersteuner heeft doorgaans meer tijd dan een huisarts, ziet kwetsbare ouderen vaker en legt sociale visites af bij ouderen. Er bestaat een toolkit voor het voeren van zo'n behandelwensengesprek of ACP-gesprek.

U kunt het volledige interview downloaden als pdf-bestand via deze link.


Theme picker