Vroegtijdig aandacht voor leven en dood bij dementie

In 2019 en 2020 is in Zeist de pilot 'Tijdig aandacht voor leven en sterven met dementie' uitgevoerd. Wat mensen met dementie belangrijk vinden, bleek lang niet altijd bekend te zijn als ze het zelf niet goed meer konden aangeven. Daarom is het goed om daar tijdig over na te denken en over te spreken met naasten en met zorgverleners zoals de huisarts en de casemanager dementie.

Drie pijlers: bewustwording, deskundigheid en samenwerking

Er is gewerkt aan bewustwording van ouderen, mensen met beginnende dementie en hun naasten, maar ook aan de bewustwording van zorgverleners; aan deskundigheid van zorgverleners; en aan betere samenwerking tussen zorgverleners. Er is een multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld om vroegtijdig na te denken en in gesprek te gaan over de wensen, behoeften en voorkeuren van mensen met dementie en hun naasten.

Wie deden mee?

 

Wat is er bereikt?

 

 

Hoe gaat het nu verder?

 
Documenten

 

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met netwerkcoordinator Margriet Wanders.