Samenwerking in SEPTET

In 2015 is gestart met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, dat tot 2020 een extra impuls geeft aan samenhang en verbetering van palliatieve zorg, onderwijs en onderzoek. Het programma kent verschillende onderdelen. Belangrijk is de inrichting van regionale samenwerkingsverbanden: de consortia palliatieve zorg. In de regio Midden-Nederland is dat Septet. 

Missie en doelen
De missie van Septet is ervoor te zorgen dat ieder mens de laatste levensfase naar eigen wens kan inrichten. Dat houdt in dat goede hulp op het juiste moment op de gewenste plek voor iedereen beschikbaar is. In 2015 en 2016 bouwen we aan de structuur en worden samenwerkingspartners in de hele regio uitgenodigd om aan te sluiten.

Speerpunten zijn:

  • Optimale palliatieve zorg in de eerste lijn: huisartsengroepen verbinden zich aan de samenwerking in het consortium
  • 'Warme' overdracht van patiëntgegevens tussen verschillende zorgaanbieders
  • Onderlinge ondersteuning bij de implementatie van 'goede voorbeelden': instrumenten en methodieken die kwaliteit van palliatieve zorg bevorderen.

Folder Septet

FAQ Septet

Jaarverslag 2016