Aanmelding nascholing Delier in de palliatieve fase 31 oktober 2019