Overige scholingen

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven organiseert o.a. de geaccrediteerde intensive Omgaan met sterven. In deze intensive rusten zij uiteenlopende beroepsgroepen toe die te maken hebben met de begeleiding van stervenden. Zie website Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Het Bezinningshuis in Den Dolder organiseert trainingen voor verzorgenden, verpleegkundigen en vrijwilligers, o.a. op het gebied van zelfzorg bij sterven. Zie website Het Bezinningshuis.

Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen Deze cursus van 7 dagen verdeeld over 4 maanden is bedoeld voor verpleegkundigen die te maken hebben met palliatieve zorg. Meer informatie op de site van het UMC Utrecht.

Post-HBO palliatieve zorg Hogeschool Utrecht organiseert i.s.m. UMC Utrecht een post-HBO opleiding palliatieve zorg van een jaar. Doelgroep: verpleegkundigen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en die zich verder willen specialiseren. Start: ieder jaar in september. Zie de website van Hogeschool Utrecht.

Kaderopleiding palliatieve zorg  voor huisartsen De Kaderopleiding Palliatieve Zorg wil de deskundigheid van artsen met betrekking tot palliatieve zorg vergroten, zodat zij in staat zijn patiënten goede zorg te bieden en andere zorgverleners op dit gebied te ondersteunen door het geven van informatie of adviezen en het verzorgen van scholing. De opleiding beslaat 20 dagdelen in anderhalf jaar. Voor meer informatie zie de website van het NHG.

Palliatieve zorg voor huisartsen De NHG Leergang Asklepion Palliatieve Zorg richt zich speciaal op huisartsen die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen en zekerder willen worden in hun aanpak op het gebied van palliatieve zorg. De leergang bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur verspreid over een half jaar. Voor meer informatie zie de website van het NHG.

Ketenzorg rond het levenseinde voor huisartsen De WDH MN organiseert scholing Ketenzorg rond het levenseinde voor huisartsen in toetsgroepen. Voor meer informatie zie de website van WDH-MN.

Palliatieve sedatie Via www.medischcontact.tv is een gratis geaccrediteerde nascholing over de herziene KNMG-richtlijn palliatieve sedatie beschikbaar.

Kinderpalliatieve zorg Deze driedaagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduur verkortende ziekte. Uitgangspunt hierbij is de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen (www.nvk.nl). Meer informatie: website van Stichting PAL.

IKNL Het Integraal Kankercentrum Nederland locatie Utrecht verzorgt meerdere soorten scholing en training. Klik hier voor het aanbod.

V&VN Academie De Academie van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland verzorgt allerlei scholingen voor deze beroepsgroepen. Klik hier voor het aanbod.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen Aandacht vaoor levensvragen is geen extraatje, maar vormt het hart van zorg en welzijn. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt trainingen en workshops in ondersteuning bij levensvragen. Alle trainingen en workshops worden ook in company aangeboden. Meer info.

Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) organiseert regelmatig nascholingen over (palliatieve) zorg voor speciale doelgroepen zoals migranten en laaggeletterden. Meer info.

Vilans De nieuwste kennis en instrumenten inzetten en werken volgens de laatste inzichten? Vilans organiseert diverse cursussen, congressen, studiedagen en workshops. Voor iedereen die actief is in de langdurende zorg. Zie website Vilans.

Bureau Kwiek Kwiek combineert creativiteit met inhoud. In hun programma’s en workshops leren deelnemers – zorgmedewerkers, vrijwilligers, bewoners en familie – met plezier, geholpen door de kracht van verbeelding. Zie website Bureau Kwiek.