Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve fase

Heb je een cliënt die ernstig ziek is en niet meer beter wordt? Weet je soms even niet meer hoe je hier met je cliënt over kunt praten? Deze training geeft je handvatten om hiermee om te gaan. De training wordt in het voorjaar en in het najaar gegeven in Utrecht en duurt drie avonden.
De training in mei vervalt vanwege de maatregelen rond het coronavirus.

Drie avonden over doodgaan en de zin van het leven

De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Aan bod komen thema’s als hoe om te gaan met lijden en dood; het gebruik en de betekenis van rituelen; opvattingen rond sterven en dood binnen verschillende levensbeschouwelijke tradities; hoe kun je existentiële behoeften beluisteren en hoe kun je spreken over levensvragen. De scholing wordt verzorgd door twee trainers/geestelijk verzorgers van Zin in Utrecht en wordt georganiseerd in samenwerking met U Centraal en de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht.

Doelgroep
Vrijwilligers en professionals (max. 20 personen)

Data in 2020
Di 12, 19, 26 mei (aanmelden voor 6 mei)
Do 5,12,19 nov (aanmelden voor 29 oktober)

Tijd                     18.30 – 21.30 uur (vanaf 18.00 uur inloop met broodjes)

Locatie               U Centraal, Pieterskerkhof 16, Utrecht

Aanmelden       a.udo@u-centraal.nl of 06-22480155

Kosten               Deelname is kosteloos. De kosten voor deze trainingen worden vergoed vanuit de VWS-subsidie voor geestelijke verzorging in de eerste lijn.

Begeleiding bij levensvragen in de palliatieve fase