Nieuws

Huiskamergesprekken over de laatste levensfase

Heeft u weleens nagedacht over uw laatste levensfase? Hoe kijkt u aan tegen leven en dood? Vaak stellen we het gesprek over ouderdom, kwetsbaar of ziek zijn, het naderende afscheid en de dood uit. Toch is goed om hier af en toe bij stil te staan. Om die reden worden er van 15 februari tot en met 18 april 2020 in zo’n 40 huiskamers in Nederland gesprekken gevoerd over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. De huiskamers staan open voor elke geïnteresseerde. 

Waarom
Het initiatief voor de dialoog komt voort uit het regeerakkoord, waarin het kabinet heeft besloten een brede maatschappelijke discussie te faciliteren over de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving, waardig ouder worden en voltooid leven. 

Waar
In Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven worden huiskamergesprekken georganiseerd waarin mensen hun ervaring, opvattingen, zorgen en wensen kunnen delen over deze onderwerpen. De deelnemers aan de huiskamergesprekken komen vervolgens bijeen in een buurtgesprek, waar ook andere deelnemers bij kunnen aansluiten. Experts gaan dieper in op de thema’s. Hier zal ook een informatiemarkt zijn waar praktische informatie te vinden is over mogelijkheden in de laatste levensfase.

Symposium
De reeks gesprekken sluit af met een symposium op 25 juni, waarin het eindrapport gepresenteerd wordt aan minister De Jonge.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en het aanmelden bij een van de bijeenkomsten verwijzen we u door naar deze pagina van het ministerie van VWS.

Theme picker