X

ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: Johannes Hospitium de Ronde Venen (Hospicevoorziening eigen verpleegkundige staf)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 
 • Het Johannes Hospitium De Ronde Venen

  Het Johannes Hospitium is een High Care Hospice met 6 kamers dat op 20 juni 1998 geopend is.

  Het Johannes Hospitium wil vanuit naastenliefde professionele palliatieve zorg bieden aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting. Hem/haar wordt de gelegenheid geboden om op eigen wijze het leven af te ronden, samen met degenen die bij hem/haar horen.

  Het Johannes Hospitium is een open en kleinschalige zorgvoorziening, met respect voor iedereen in de laatste fase van zijn/haar leven. De privacy en de individuele leefsfeer worden geëerbiedigd. De zorg is afgestemd op de behoefte van de bewoner en zijn/haar naasten. De zorg bestaat uit lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten en wordt gegeven door een multi-disciplinair team, ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.

  Het Johannes Hospitium biedt professionele palliatieve verzorging, verpleging en begeleiding. Er wordt warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht, gegeven door arts, verpleegkundigen, psycho-sociaal werkende, pastorale medewerkers en vrijwilligers. Zij proberen de naasten zoveel mogelijk te ondersteunen bij het proces rondom het sterven. Ook na het overlijden kan er een beroep gedaan worden op deze ondersteuning.

  Er wordt aandacht geschonken aan de medewerkers en de vrijwilligers in de vorm van ‘zorg voor zorgenden’ en door middel van bij- en nascholing op meerdere terreinen.

  Het Johannes Hospitium heeft een plaats in het regionale netwerk van aanbieders van palliatieve zorg. Zij wil een kenniscentrum zijn voor collega’s en belangstellenden, door middel van het uitdragen van kennis door haar medewerkers.

  Kenmerken: 
 • elke bewoner heeft een eigen kamer die desgewenst met eigen
  meubels kan worden ingericht;
 • er is 24 uur per dag een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig;
 • er is dagelijks een gespecialiseerd arts aanwezig
 • in het Hospitium wordt geen actief levensbeëindigind handelen
  (euthanasie)toegepast;
 • er geldt een eigen bijdrage van 25 euro per dag;
 • gasten van de bewoner kunnen tegen een kleine vergoeding blijven mee eten en/of blijven slapen;
 • aanmelding kan geschieden persoonlijk, door familie of door
  professionele zorgverleners;
 • na een indicatie van de CIZ waarbij een levensverwachting van
  minder dan drie maanden verondersteld wordt is een ieder welkom;
 • er wordt 3 à 4 keer per jaar een herdenkingsavond gehouden.
  Ligging: Woonwijk 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 10-6-2012 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Noordwest-Utrecht  
Terug