X

ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: Bijna Thuis Huis (Hospicevoorziening eigen verpleegkundige staf)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Specifieke kenmerken:
Het hospice is gevestigd in de oude pastorie van de RK Antonius Kerk te Utrecht. Het is een sfeervol pand met een huiselijke uitstraling. Er zijn vier ruime kamers met eigen sanitair. De kamers zijn volledig ingericht, maar er is voldoende ruimte voor persoonlijk bezittingen zodat iedere gast zijn eigen ‘thuisgevoel’ zoveel mogelijk kan benaderen. Er is een team van vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren dat zich zeer betrokken voelt bij het hospice. Naast zorg voor de gasten is er ook veel aandacht en zorg voor familie en naasten.  
Aanbod op medisch gebied:
Medische eindverantwoordelijkheid: elke gast krijgt in principe zorg van de eigen huisarts. Deze is ook eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Indien dit niet mogelijk is, is er een vervangend arts die de zorg overneemt.
Technische mogelijkheden: alles wat thuis mogelijk is, kan hier ook geboden worden. Dit is veel: infuus, zuurstof, sondevoeding, medicijnpomp, tracheaverzorging, PEG katheter.
Aanbod op gebied van verpleging/ verzorging:
Het hospice is een plaatsvervangend (t)huis. Gedurende 24 uur per dag zijn er minstens twee getrainde en deskundige vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen de naasten in hun zorg voor de zieke ondersteunen of deze zorg overnemen. De medische begeleiding blijft in handen van de eigen huisarts. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan kan de huisarts de zorg overdragen aan een huisarts met de specialisatie palliatieve zorg die aan het hospice verbonden is. Verpleegkundige zorg in het hospice wordt geboden door een vast team verpleegkundigen van Careyn, die geschoold zijn in de palliatieve zorg. Kwaliteit en continuïteit worden op deze manier gerealiseerd.
Aanbod psychosociale begeleiding:
In eerste instantie wordt deze zorg door de familie en naasten gegeven. Daarnaast hebben ook vrijwilligers, verpleegkundigen, arts en coördinatoren hierin een taak. Tevens kan een beroep gedaan worden op pastoraal medewerkers en andere externe deskundigen.
Aanbod op het gebied van spirituele zorg:
Vaak heeft de gast al contacten lopen via een kerkgenootschap. Indien gewenst, dan gaan wij op zoek naar iemand die past bij de hulpvraag van de gast.
Aanbod op het gebied van ondersteunende diensten/ complementaire zorg:
Fysiotherapeut, ergotherapeut en anderen, pedicure en kapper, schoonheidsspecialiste.
Verblijfkosten:
Verschillende zorgverzekeraars hebben in de aanvullende verzekering een vergoeding opgenomen voor hospicezorg. Deze vergoeding dekt een deel van de voor de gast gemaakte kosten. Indien u daarvoor verzekerd bent, maken wij graag gebruik van de mogelijkheid deze vergoeding te declareren bij uw verzekeraar. Dit kan soms rechtstreeks. Indien dit anders ligt zullen we dit met u bespreken. Als u niet verzekerd bent, berekenen wij een eigen bijdrage van € 40 per dag. Maaltijden voor de gast zijn bij de eigen bijdrage inbegrepen. Hetzelfde geldt ook voor koffie, thee en koekjes, ook voor het bezoek. De kosten van de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden met uw zorgverzekeraar geregeld, net als thuis.
Dekking kosten genees- en hulpmiddelen: Via de ziektekostenverzekering.  
Gehanteerde kwaliteitsrichtlijnen:
We hanteren eigen richtlijnen en hebben een organisatiehandboek. Daarnaast maken we gebruik van het handboek van de landelijke VPTZ.  Verzorgingsgebied: heel Nederland 
  Ligging: Centrum 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 17-1-2017 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Utrecht-Stad & Zuidoost-Utrecht  
Terug