X

ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: Hospice Nieuwegein (Hospicevoorziening eigen verpleegkundige staf)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Aantal plaatsen: 4
Identiteit: Algemeen.
Beleid ten aanzien van euthanasie: Euthanasie wordt niet uitgesloten, men volgt de wettelijke procedure.
Specifieke kenmerken: Het hospice is een kleinschalige zelfstandige woonvoorziening en is gevestigd in een (nieuwbouw) woonwijk. De kamers zijn sfeervol ingericht met o.a. een radio en tv. In het hospice is veel aandacht en zorg voor alle specifieke aspecten van terminale palliatieve zorg. Naast de zorg voor de gasten is er aandacht voor de opvang voor familie en relaties. In het hospice is een logeerkamer. Wij zijn goed bereikbaar via de snelweg en openbaar vervoer.

Aangesloten bij palliatief netwerk: Ja, nl. Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Zuid.
Betrokken bij consultatieteam: Zonodig wordt het Palliatie Team Midden-Nederland geconsulteerd.
IK-regio: IKMN

Zorgaanbod
Aanbod op medisch gebied
De (eigen) huisarts van de gast.
Medische eindverantwoordelijkheid: De huisarts.
Technische mogelijkheden: Sondevoeding, zuurstof,morfinepomp, wondverzorging, tracheaverzorging, PEG katheter.

Aanbod op het gebied van verpleging en verzorging
In vaste dienst zijn coördinatoren en vrijwilligers die een basiscursus gevolgd hebben. Op consultbasis komt de thuiszorg (medisch-technische) verpleegkundige zorg verrichten. Niveau 3 en 4 MBO en niveau 5 HBO.

Aanbod op het gebied van psychosociale begeleiding
Op consultbasis: Maatschappelijk werker en Psycholoog.

Aanbod op het gebied van de spirituele zorg
In principe wordt teruggevallen op de kerkgenootschap van de gast. Op consultbasis: Geestelijk verzorger.

Aanbod op het gebied van de ondersteunende diensten en complementaire zorg
Op consultbasis: Fysiotherapie, Diëtist, Rouwtherapeut, Muziektherapeut, Creatief therapeut, Schoonheidsspecialiste, Pedicure en Kapper.

Overige informatie
Opnamecriteria: De diagnostiek van de gast is afgerond en kans op genezing/verbetering is niet meer mogelijk. De levensverwachting is naar medisch inzicht minder dan drie maanden. Ondanks extra inzet van thuiszorg en/of mantelzorg is de thuissituatie niet (meer) toereikend. Indicatie van CIZ.

Uitsluitingscriteria: Onbeheersbare psychogeriatrische problematiek (wanneer vrijheidsberovende maatregelen nodig zijn). Acute psychiatrische problematiek. Drugs- of alcoholmisbruik. Gedragsstoornissen (agressief gedrag, waardoor veiligheid van derden in gedrang komt).

Verblijfskosten: Inkomensafhankelijke bijdrage in kader van de AWBZ.
Eigen bijdrage aan de palliatieve zorgvoorziening à 15 euro per dag.
Dekking kosten genees- en hulpmiddelen: Via ziektenkostenverzekeraar.

Logeermogelijkheden: Ja, gratis.

  Ligging: Landelijk 
  Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 18-9-2013 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Utrecht-Zuid  
Terug