X

ZorgKiezen details

Gegevens met betrekking tot: eigen verpleegkundige staf (Hospicevoorziening eigen verpleegkundige staf)  
Details printen Indienen verzoek tot wijzigen gegevens 
 
 

Hospice Heuvelrug is een gecertificeerd “High Care” hospice en biedt palliatieve zorg in de regio Utrechtse Heuvelrug. Wij bieden een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een beperkte levensverwachting voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. Wij willen hen samen met hun naasten een veilige gastvrije plaats bieden. Zorg wordt verleend vanuit een multidisciplinaire benadering.

Het hospice staat open voor iedereen, alle gezindten en leeftijden. Uitgangspunt van Hospice Heuvelrug is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, waarin de gast zelf regie behoudt.

In hospice Heuvelrug is zowel permanente als ook tijdelijke of intervalopname voor palliatieve/terminale zorg mogelijk.
   Basis indeling: Palliatieve zorg met opname 
  Laatst gewijzigd: 11-7-2016 
 
  Adresgegevens
 
  Details - ZorgProduct
 
  Details - Voorwaarden
 
  Details - Verpleegtechnische Mogelijkheden
 
  Details - Overige Gegevens
 
  Details - Voorzieningen
 
  Details - Zorgverleners
 
Deze gegevens worden bijgehouden door netwerk: Utrecht-Stad & Zuidoost-Utrecht  
Terug