Centrum voor Levensvragen Zuidoost-Utrecht

Welkom bij Centrum voor Levensvragen ZIN Zuidoost-Utrecht

Rond 1 februari 2020 zal de website van het Centrum voor Levensvragen ZIN Zuidoost-Utrecht gereed zijn. Op deze webpagina staat nu al informatie over het centrum. Ook kan al gebruik gemaakt worden van alle diensten.

Het centrum is er voor de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik en Wijk bij Duurstede.

  • Inwoners van deze gemeenten die 50+ zijn of die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen kosteloos een beroep doen op begeleiding door een geestelijk verzorger thuis.
  • Zorgverleners in deze gemeenten kunnen een beroep doen op coaching, scholing en deelname aan multidisciplinair overleg van een geestelijk verzorger.
Begeleiding door een geestelijk verzorger bij u thuis

U kunt bij ons terecht voor één of meer gesprekken als u worstelt met vragen rond het bestaan en de zin van het leven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u te maken krijgt met ziekte, verlies of een andere ingrijpende ervaring. Hier vindt u meer informatie. Het kan dan goed zijn om in contact te komen met iemand die u kan begeleiden. Het Centrum voor Levensvragen is een schakel tussen uw vragen en de begeleiders of organisaties die u hierbij kunnen helpen.

Het Centrum voor Levensvragen ZIN Zuidoost-Utrecht is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 - 293 42 502.

Waar kunt u een geestelijk verzorger vinden in Nederland?

Scholing voor zorgmedewerkers

Medewerkers in zorg en welzijn krijgen vaak terloops te maken met levensvragen van ouderen. Werkdruk en werkmethoden zijn soms remmende factoren om hieraan aandacht te geven.

Soms ook is het moeilijk om op deze vragen in te gaan omdat je er geen raad mee weet of omdat je de vraag achter de vraag niet herkent. Het omgaan met ernstig zieke en hulpbehoevende mensen kan zorgverleners zich soms machteloos laten voelen. Ook kan het bij henzelf vragen oproepen naar de zin van het leven.

Het is niet zozeer nodig om uitgebreide kennis te hebben over levensvragen of levensbeschouwingen. Van groter belang is het vermogen om voor de cliënt van betekenis te kunnen zijn, om het contact te durven aangaan. Ook kunnen omgaan met verlies in je werk is belangrijk, voor jezelf en voor je collega's.

Het Centrum voor Levensvragen biedt:
  • begeleiding door een geestelijk verzorger bij u thuis
  • consultatie, scholing en coaching on the job voor zorgverleners en behandelaars
  • deelname aan multidisciplinair overleg door een geestelijk verzorger (b.v. in PaTz-groepen)

Je kunt een beroep doen op een geestelijk verzorger in Zuidoost-Utrecht via de mail of telefonisch:  06 - 293 42 502. Weet je niet zeker of je in deze regio woonachtig bent of bel je vanuit een ander deel van Midden Nederland, bel dan naar 085 - 0043 063.

Stichting Geestelijke Verzorging Palliatief Zeist (GVPZeist)
Het Centrum voor Levensvragen werkt samen met GVPZeist. Binnen de stichting is een pool van geestelijk verzorgers beschikbaar voor begeleiding van mensen in de palliatieve fase thuis in Zeist. Meer informatie vindt u hier.