Het netwerk

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun familie en naasten. Deze zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Het netwerk
Het netwerk palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten. Daarbij wordt als doel gesteld zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen en behoeften van de patiënt binnen de mogelijkheden van de verblijfplaats van de zorgvrager.

De activiteiten van het Netwerk richten zich vooral op de deskundigheidsbevordering van de zorgverleners en instellingen om zo de kwaliteit van hun palliatieve zorg te verbeteren en hierin eenduidigheid te creëren. Daarnaast worden knelpunten uit de praktijk gezamenlijk opgepakt om te verbeteren.

De Regio
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties in de regio Dordrecht en Gorinchem.

 

Kaartje Waardenland

 

Bent u op zoek naar meer informatie over ketenzorg zoals dementiezorg of CVA zorg in uw regio, dan kunt u terecht op de website van Stichting Drechtzorg.

Onder Palliatieve Zorg in uw regio op deze website vindt u gegevens over palliatieve zorg bij instellingen en organisaties die palliatieve bedden beheren, zoals hospices, of palliatieve units in verpleeghuizen. Tevens vindt u er informatie over vrijwilligers werkzaam in palliatieve zorg.

 

De netwerkcoordinator Johanna Kleingeld is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op: 06 30 28 56 53 of per e-mail op: j.kleingeld@drechtzorg.nl

 

Inmiddels hebben een groot aantal zorgverleners zich actief aangesloten bij Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland.

Dit zijn, op alfabetische volgorde: