X
Nieuws

Uitbreiding docentenpool

19 februari 2019

Het netwerk palliatieve zorg Waardenland krijgt regelmatig vragen vanuit organisaties in de regio om in company lessen over palliatieve zorg te verzorgen.

Toolkit kennisverspreiding palliatieve zorg

De toolkit kennisverspreiding bevat allemaal onderdelen die het gemakkelijker maken om kennis over palliatieve zorg te verspreiden onder collega’s. De interactieve pdf leidt de gebruiker door het...
123