Agora

Agora is het landelijk ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg en richt zich op alle betrokkenen binnen de palliatieve zorg. Agora zorgt voor uitwisseling en afstemming van kennis en informatie. Bovendien biedt zij ondersteuning en informatie aan iedereen die vragen heeft op het gebied van palliatieve zorg. Agora is er niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor beleidsmakers, patiënten, naasten en studenten.

Meer informatie over Agora vindt u op hun website www.agora.nl. Stichting Agora is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur op telefoonnummer 030-6575 898