Denktank palliatieve netwerkzorg

GDeze denktank is door Stichting Fibula opgericht met financiering van het ministerie van VWS. 
De opdracht van Stichting Fibula aan de Denktank is om in 2018 een toekomstvisie op de netwerken palliatieve zorg te formuleren en een daarbij passende financieringsregeling voor te stellen. De denktank inventariseert daarvoor best practices en modellen voor netwerkzorg, betrekt het veld van de palliatieve zorg om de reeds aanwezige kennis en kunde te benutten en houdt diverse consultatierondes met belanghebbenden in het veld.

De huidige subsidieregeling voor de netwerken palliatieve zorg loopt na 2020 af. Het doel van de Denktank is om advies uit te brengen over hoe de de regionale samenwerking in de palliatieve zorg in de toekomst optimaal kan worden georganiseerd en gefinancierd. Als uitgangspunt geldt het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader palliatieve zorg.

De leden van de denktank zijn:

  • Janneke van Vliet, voorzitter
  • Ilse Raats, projectleider
  • Jolanda Roelands, projectdirecteur Fibula
  • Gert van Dooren, bestuurslid Fibula en voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord
  • Wies Wagenaar, Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel, voormalig algemeen coördinator MCC Flevoland
  • Manon Boddaert, Medisch adviseur IKNL, projectleider Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
  • Saskia Teunissen, Hoogleraar Hospicezorg UMC Utrecht en directeur hospice Demeter
  • Jannie Oskam, Vertegenwoordiging perspectief van patiënten en naasten
  • Marius Buiting, Adviseur kwaliteit van zorg

De Denktank wordt aangevuld met 1 à 2 personen met expertise op het gebied van zorgfinanciering en/of huisartsenzorg en/of perspectief van patiënten en naasten
 

Als u wilt reageren op dit bericht kunt u contact opnemen met Ilse Raats, projectleider Denktank Palliatieve Netwerkzorg.