Lopende aanvragen

Onlangs zijn vanuit het consortium de volgende projectideeën ingediend bij Palliantie. We verwachten eind juni 2017 bericht van ZonMw of we deze ideeën verder uit kunnen gaan werken om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
We houden u op de hoogte over het vervolg.

1. Palliatieve sedatie: hoe nu verder?
Palliatieve sedatie is een uiterste redmiddel maar wordt steeds vaker toegepast. Onduidelijk is hoe dit komt en hoe het moet worden gewaardeerd. Samen met het UMC Utrecht wordt in dit project gezocht naar aanknopingspunten voor een verantwoorde toepassing van palliatieve sedatie, nu en in de toekomst, met behulp van vragenlijstonderzoek, dossieronderzoek en interviews.
Hoofdaanvragers: Agnes van der Heide, Hans van Delden

2. Rouwzorg voor naasten van patiënten die overlijden op de intensive care
Verschillende studies laten zien dat veel nabestaanden van overleden IC-patiënten een gecompliceerde rouwstoornis kunnen ontwikkelen, of kunnen lijden aan een posttraumatische stressstoornis, angst en/of depressie. Nederlandse data hierover ontbreekt vooralsnog en in richtlijnen over het staken van behandeling bij volwassen IC patiënten wordt geen aandacht besteed aan rouwzorg aan nabestaanden. In samenwerking met de IC’s van verschillende Nederlandse ziekenhuizen zal middels interviews, focusgroepen en vragenlijsten deze problematiek in kaart worden gebracht, waarna een interventie wordt ontwikkeld gericht op het voorkomen, identificeren en verbeteren van gecompliceerde rouw en verschillende andere psychologische problemen van nabestaanden van overleden IC-patiënten. Daarnaast zal een richtlijn worden ontwikkeld m.b.t. rouwverwerking van nabestaanden.
Hoofdaanvragers: Judith Rietjens, Corstiaan den Uil

3. Gezamenlijke besluitvorming bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase
 Er is breed gedragen consensus dat mensen met een verstandelijke beperking betrokken moeten worden bij beslissingen over hun palliatieve zorg, maar geen consensus over hoe dat het beste kan gebeuren. In dit project verenigen we expertise op het gebied van verstandelijke beperkingen (geneeskunde, communicatie), palliatieve zorg, en (training in) gezamenlijke besluitvorming. Samen zullen we een model voor gezamenlijke besluitvorming aanpassen voor mensen met een verstandelijke beperking en implementeren.
Hoofdaanvragers: Michael Echteld, Ida Korfage

4. Verder bouwen aan een Regionale Ondersteunende Transmurale Infrastructuur Palliatieve Zorg
 In de afgelopen jaren zijn binnen het grootstedelijk Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken vele afzonderlijke bouwstenen en goede voorbeelden ontwikkeld en geïmplementeerd om de palliatieve zorg in verschillende onderdelen van de keten te verbeteren. Dit project is er op gericht om alle bouwstenen duurzaam in te bedden bij alle partners in de keten en deze te verbinden tot een samenhangende palliatieve infrastructuur op basis van bindende werkafspraken in de regio.
Hoofdaanvragers: Ellen Vink, Frans Baar


5. Het meten en bespreekbaar maken van van ervaringen van patiënten en naasten met zorg in gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen.
Doel is om op basis van bestaande best practicus en (literatuur) onderzoek een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument met bijbehorende toepassingsprocedure te ontwikkelen.Naar aanleiding hiervan kan met patiënten en naasten in gesprek worden gegaan, om zo de kwaliteit van zorg waar nodig te verbeteren.
Dit project wordt uitgevoerd door Cascade, het academisch samenwerkingsverband van gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen Zuidwest-Nederland in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland.
Hoofdaanvrager: Ariane Brinkman, Saskia Teunissen

6. Vermindering van pijn bij kinderen met kanker door gebruik van een mijnmonitor via het internet.
Pijn is een belangrijk probleem in de zorg voor kinderen met kanker. De pijn die kinderen thuis ervaren wordt vaak niet of te laat gemeld aan de zorgverleners.
Interventie: In dit project willen we gebruik maken van een webapplicatie (de 'e-pijnmonitor') om de pijn te monitoren. Via een e-alert functie wordt de verantwoordelijke verpleegkundige gewaarschuwd als de pijnscore boven een bepaalde -van tevoren ingestelde- grens komt. De verpleegkundige neemt dan contact op met de patiënt/ouders om de pijnstilling aan te passen. Patiënten/ouders kunnen via de applicatie ook vragen stellen aan de verpleegkundige o arts over pijn en pijnbehandeling.
Hoofdaanvrager: Erna Michiels