Fibula
 
STICHTING FIBULA

In de palliatieve zorg in Nederland werken veel betrokken organisaties en professionals. Een groot deel van hen is aangesloten bij een van de 66 regionale netwerken palliatieve zorg. De netwerken zetten zich in om de palliatieve zorg efficiënt te coördineren en goed op elkaar te laten aansluiten, de zorg inzichtelijk te maken en hulpverleners en organisaties te stimuleren kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Verbinden, samenwerken en kennisdelen
Sinds 2011 is Stichting Fibula de landelijke organisatie van de regionale netwerken palliatieve zorg in Nederland. Zij zijn aanspreekpunt voor de netwerken palliatieve zorg, bundelen kennis en krachten, bevorderen de communicatie onderling en geven de netwerken een stem op landelijk niveau naar beleidsmakers en collega-organisaties in de palliatieve zorg.

Samen met alle betrokkenen zetten zij zich in voor het bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg en het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg in Nederland. Meer over de rol en doelen van Fibula kunt u lezen in de flyer Fibula en op de button over ons.

 

 

 

Coöperatie Palliatieve zorg Nederland

Coöperatie Palliatieve zorg Nederland i.o.

Na een jaar verkennen, samenwerken en bouwen is de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) sinds 19 april jl. formeel een feit. De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten. De ambitie van PZNL is het helpen mogelijk maken dat iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden.


Werkplaats

PZNL is te beschouwen als een werkplaats waarin de bij palliatieve zorg betrokken organisaties samen zorgen voor constante kwaliteitsverbetering. De coöperatie start in vier werkgebieden: netwerkvorming, leren & praktijk, registratie & onderzoek en informatie. Van daaruit verbindt PZNL in de uitwisseling van kennis, het delen van informatie, het ontwikkelen van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het geven van suggesties om de praktijk te verbeteren. Dit gebeurt in voortdurende interactie met het veld waardoor PZNL inspeelt op wat er leeft, en signaleert wat de behoeften en de kansen zijn in de palliatieve zorg.

 

Behoud van eigen identiteit
Gelijkwaardigheid, gelijke inbreng en denkkracht zijn binnen de coöperatie geborgd. Met de keuze voor een coöperatie als rechtsvorm heeft iedere organisatie die zich aansluit stemrecht. Leden onderschrijven de beginselen, statuten en jaarplannen van PZNL, kunnen hun eigen identiteit en taakstelling behouden, maar zich ook volledig verbinden aan PZNL. De eerste leden van PZNL zijn Fibula en IKNL. Stichting PaTz is de derde partij die lid wordt en er zijn meer organisaties die belangstelling tonen.

 

Aansluiten bij PZNL
Met PZNL bundelen we de krachten om te zorgen dat in de nabije toekomst iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden. PZNL vertegenwoordigt de kracht van het collectief. Dat is de meerwaarde van aansluiten bij de coöperatie. PZNL heeft een totaaloverzicht van de palliatieve zorg, staat boven de partijen, kent de patiënt en zijn omgeving, begrijpt hoe de zorgsector functioneert, maar weet ook hoe het bestuurlijk domein is ingericht dat over het functioneren van die zorg gaat.


Meer informatie
Mocht u meer willen weten over PZNL of als u uw organisatie wilt aanmelden voor aansluiting bij de coöperatie, neem dan contact op met Jessica Bruijnincx of Esmé Wiegman, bestuurders PZNL.