Verpleegkundig consulent palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. IKNL verzamelt en analyseert gegevens, ontwikkelt richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten en zorgt voor kennisverspreiding, o.a. door consulentdiensten. IKNL locatie Rotterdam organiseert en faciliteert de consultatieteams.

Voor het Regionaal Palliatief Consultatieteam Waardenland is het IKNL op zoek naar een

Verpleegkundig consulenten palliatieve zorg

De functie

De consulent maakt deel uit van een enthousiast team van 8 consulenten, artsen en verpleegkundigen, afkomstig uit verschillende expertisegebieden. De verpleegkundig consulent geeft samen met een arts consulent telefonisch advies aan (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio Waardenland.

Er wordt gewerkt met een voorwacht en een achterwacht. De voorwacht wordt verzorgd door een verpleegkundig consulent. Deze overlegt met de medisch consulent en samen komen zij tot een advies. De verpleegkundig consulent legt de vraag en het advies schriftelijk vast in het elektronisch consultdossier, eventueel aangevuld door de medisch consulent.Een consulent heeft per maand gemiddeld 8 dagen dienst.Daarnaast geeft de consulent scholing aan zorgprofessionals om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren en het consultatieteam bekendheid te geven. Regelmatig bijwonen van team/consult besprekingen is een vereiste.

Opleiding, kennis en werkervaring

U bent verpleegkundige en heeft een opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige gevolgd (bijvoorbeeld oncologie) met een aanvullende post HBO-opleiding palliatieve zorg.

U heeft minimaal drie jaar werkervaring in een zorgsetting waar patiënten in de palliatieve fase worden behandeld en/of begeleid. Voor tenminste 8 uur van uw werktijd bent u werkzaam in de palliatieve patiëntenzorg

U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de palliatieve zorg en van de richtlijnen palliatieve zorg.

U heeft kennis van de sociale kaart op het gebied van palliatieve zorg in de regio Waardenland.

 Vaardigheden

U beschikt over goede communicatieve en didactische vaardigheden. Ook kunt u uzelf goed en vlot schriftelijk uitdrukken. U bent gericht op samenwerken met andere zorgverleners en geeft hier op een proactieve en transparante wijze invulling aan. Bij het analyseren van een probleem bent U in staat om U in te leven in de situatie en op meta niveau mee te denken. U heeft ervaring met werken op de PC en met internetapplicaties.

Overige informatie

U bent werkzaam als verpleegkundige, bij voorkeur  in een eerstelijns organisatie in de regio Waardenland. U verricht de consultatiediensten vanuit de organisatie waar u werkt. U dient te beschikken over een werkplek met PC. Met uw werkgever wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De honorering is conform de afspraken met IKNL.

Meer informatie of solliciteren?

Eveline van Drielen adviseur IKNL, tel: 06 46 39 18 23 of Johanna Kleingeld, coördinator regionaal palliatief team Waardenland Tel: 06 30 28 56 53. 

U kunt uw sollicitatiebrief  sturen naar:

Johanna Kleingeld

Coördinator regionaal palliatief team Waardenland

Markettenweg 50

3314 JE Dordrecht

Of per mail: j.kleingeld@drechtzorg.nl