Regionaal Palliatief Team Waardenland
 

Het Regionaal Palliatief Team Waardeland is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Van 8.30-18.00 kunt u bellen naar 0183-644187.

In de avond, nacht en weekend uren kunt u bellen naar 0900 297 1616.

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Reginaal Palliatief Team Waardenland neemt uw hulpvraag in behandeling. Na analyse van het probleem stellen deze verpleegkundig consulent en een medisch consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart
  • Vragen op het gebied van Advance Care Planning, het gesprek over verwachtingen en wensen aangaande het levenseinde

Indien u over bovenstaande vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de coördinator van het Netwerk Palliatieve zorg Waardenland. Zij is bereikbaar op tel: 06-30285653.

De leden van het Regionaal Palliatief Team Waardenland zijn:

Grazielle Stofberg, verpleegkundig consulent en casemanager palliatieve zorg 
Heidi Verhoek, casemanager palliatieve zorg
Geertruid van Merwijk, medisch consulent en specialist ouderengeneeskunde
Franca Horstink, medisch consulent, specialist ouderengeneeskunde 
Amnon Weinberg, medisch consulent, specialist ouderengeneeskunde 
Maikel van Bokhoven, medisch consulent, internist oncoloog 
Florence Guibert Buiron, medisch consulent, huisarts

Heleen Roos, verpleegkundig consulent palliatieve zorg