Casemanager palliatieve zorg

Casemanager Palliatieve zorg
Als u weet dat u niet meer beter kunt worden, dan komt er veel op u af. Een periode van afscheid nemen breekt aan. Daarbij is er soms ook sprake van lichamelijke klachten als vermoeidheid en pijn én moet er in die periode ook nog veel geregeld worden. U hoeft dat niet alleen te doen. U kunt daarvoor hulp krijgen van de ‘casemanager palliatieve zorg’.

Continuïteit in zorgverlening
Als u meer zorg of complexere zorg nodig heeft, dan kan de casemanager de thuiszorgmedewerker of vrijwilliger hierin adviseren en ondersteunen. Zij heeft een signalerende en eventueel coachende functie naar de zorgverleners. De zorgverlening wordt dus niet door haar overgenomen;.

Eerste contact
De casemanager palliatieve zorg kan door uzelf (de patiënt) of uw naaste ingeschakeld worden. Maar ook de huisarts, de specialist of verpleegkundige kan dit voor u doen. Als de arts u op deze mogelijkheid wijst en u weet nog niet zeker of u dit wilt, denkt u er dan gerust over na en beslist u later. Als u besluit om gebruik te maken van de casemanager, is het van belang de huisarts hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe verder?
Als u gebruik wilt maken van de hulp van de casemanager palliatieve zorg, dan maakt zij een afspraak bij u thuis. Tijdens dit gesprek worden uw wensen en behoeften besproken. Zij bespreekt met u en uw naasten welke vervolgstappen er gezet worden. Zij onderhoudt hierover ook contact met uw huisarts en andere betrokken zorgverleners. Natuurlijk wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd. 

Contact
De casemanagers Grazielle Stofberg en Addy Koster zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur telefonisch te bereiken op 06-534 813 85.

Zorgpad Casemanager Palliatieve Zorg
Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg is het zorgpad casemanagement palliatieve zorg ontwikkeld. Het zorgpad geeft een duidelijk overzicht van de werkzaamheden van de casemanager en biedt inzicht wanneer de situatie van de cliënt er zich voor leent om een casemanager palliatieve zorg in te zetten.

Het zorgpad bestaat uit drie onderdelen: een processchema, functieomschrijving van de casemanager en een overzicht met criteria ‘inzet casemanager palliatieve zorg’.
Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg is het zorgpad besproken in de kwaliteitsgroep. Aan de leden van de kwaliteitsgroep is gevraagd het zorgpad te verspreiden en uit te dragen in hun eigen organisatie. 
Klik hier om direct naar het zorgpad te gaan.


Casemanager palliatieve zorg