Richtlijnen palliatieve zorg

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor een patiënt. Ze bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. Tegenwoordig worden de aanbevelingen in de richtlijnen zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd (evidence based). Het gaat om tijdsgebonden documenten. De richtlijnen worden ontwikkeld door Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Samen met professionals met specialistische kennis van de palliatieve zorg zijn 40 richtlijnen palliatieve zorg ontwikkeld. Dit zijn symptoomrichtlijnen, maar ook richtlijnen over palliatieve zorg bij dementie, hartfalen en ALS. U kunt op diverse manieren over de richtlijnen beschikken:

  • het richtlijnenboek: Palliatieve zorg. Richtlijnen voor de praktijk. Uitgegeven in december 2010. Het bevat alle richtlijnen in zijn geheel.
  • het zakboekje: Palliatieve zorg. Samenvattingen van symptoomrichtlijnen. Een handig handzaam boekje om in de praktijk altijd bij je te dragen.
  • de website Pallialine: de website bevat de volledige richtlijnen en is altijd het meest actueel. De mogelijkheid bestaat een richtlijn als pdf of als e-book te downloaden.

Het zakboekje en richtlijnenboek zijn te bestellen bij IKNL. Bij alle cursussen en scholingen die vanuit het Netwerk georganiseerd worden, dienen deze richtlijnen als uitgangspunt van de scholingen.