Werkwijze Casemanagement Palliatieve Zorg
Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg is het dokument "werkwijze" casemanagement palliatieve zorg ontwikkeld. Dit dokument geeft een duidelijk overzicht van de werkzaamheden van de casemanager en biedt inzicht wanneer de situatie van de cliënt er zich voor leent om een casemanager palliatieve zorg in te zetten.


Het dokument "werkwijze" bestaat uit drie onderdelen:

1. Processchema

Het processchema beschrijft opeenvolgend de processtappen die de casemanager palliatieve zorg doorloopt bij de meerderheid van de cliënten die zij in zorg heeft.

2. Criteria inzet casemanager

De casemanager wordt ingezet bij complexe palliatieve situaties. In deze memo wordt uitgelegd welke criteria een palliatieve situatie complex maken en welke ondersteuning de casemanager in een complexe situatie kan bieden richting de cliënt, naasten en reguliere zorg.

3. Functieomschrijving

Functieomschrijving van de casemanager palliatieve zorg.

Het dokument "werkwijze" dient een drieledig doel:

1. Het transparant maken van het werkproces van de casemanager palliatieve zorg

2. Het professionaliseren van de werkzaamheden van de casemanager palliatieve zorg

3. Het inzichtelijk maken van de meerwaarde van het inzetten van de casemanager palliatieve zorg.

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg is het dokument "werkwijze" besproken in de kwaliteitsgroep. Aan de leden van de kwaliteitsgroep is gevraagd het dokument "werkwijze" te verspreiden en uit te dragen in hun eigen organisatie. 
De verschillende documenten van het dokument "werkwijze" kunt u hieronder downloaden.

Processchema werkwijze casemanagement palliatieve zorg definitief.xls

Criteria inzet casemanagement definitief.doc

Functieomschrijving casemanager palliatieve zorg definitief.doc

Oplegger dokument "werkwijze" casemanagement palliatieve zorg.doc