X
Scholing en deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema binnen het netwerk.
Dit gebeurt in verschillende vormen:
Uitgangspunt bij deze bijeenkomsten zijn de richtlijnen voor palliatieve zorg, zoals die vermeld staan op pallialine.