X
Basisscholing Palliatieve zorg

In samenwerking met het ROC Da Vinci College wordt de basisscholing palliatieve zorg voor professionals uitgezet (niveau 3 en 4). In de cursus wordt theorie aangeboden, maar ook de nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot verzorging van deze patiënten krijgen een plaats. Tevens is er ruime aandacht voor begeleidingsaspecten. Een deel van de cursus richt zich op het trainen van communicatieve vaardigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiek uit de eigen praktijk van de cursisten.

De cursusmaakt sinds het voorjaar van 2017 deel uit van het scholingsaanbod van het ROC Da Vinci College. Het NPZ Waardenland blijft wel zorg dragen voor de inhoud en de kwaliteit van de scholing. Ook de docenten komen uit het NPZ Waardenland.

Doel basisscholing palliatieve zorg
Het algemene doel van deze basisscholing is: Het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.

Prijs
Medewerkers van organisaties die lid zijn van het NPZ Waardenland betalen €325,= voor de scholing (incl. materiaal en lunch op dag 4). Niet-leden zijn ook van harte welkom, maar omdat hun organisatie niet bijdraagt in de kosten voor deskundigheidsbevordering in de vorm van contributie, betalen niet-leden €550,=.

Aanmelden
Cursisten kunnen zich alleen aanmelden via de site het ROC Da Vinci College. 

De scholing wordt bij voldoende belangstelling 4 maal per jaar uitgezet: 2 groepen in maart/april en 2 in oktober/november. Een groep bestaat uit  maximaal 15 deelnemers uit verschillende organisaties van het netwerk.

 

Data najaar 2018

Duur: De training duurt 6 dagdelen.

Data in Dordrecht (Leerpark Da Vinci): 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, en 11 december

Data in Gorinchem (Da Vinci): 3, 17 en 31 oktober, 15 en 28 november, en 12 december

Dagdeel: Een dagdeel is 3,5 klokuren. Echter dagdeel 4 is 6 klokuren.

Examen: Het examen bestaat uit een eindopdracht (een verbetervoorstel) en een presentatie aan medecursisten.

Lestijden: Van 9.00 uur tot 12.30 uur en dagdeel 4 is van 9.00 uur tot 15.00 uur.