X
Symposia en Netwerkbijeenkomsten

Een aantal keer per jaar organiseert het Netwerk een symposium in de regio. Op deze pagina vindt u informatie over het eerstkomende symposium of netwerkbijeenkomst.

U kunt zich voor deze bijeenkomsten inschrijven door het formulier in te vullen op onze pagina "aanmelden".

Bijeenkomst voor vrijwilligers 1 februari 2018 “gastvrijheid in een bijna-thuis-huis, doe alsof je thuis bent?”

Op 1 februari 2018 organiseerde het NPZ Waardenland de jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers.

De gasten werden vanaf 18.30 uur ontvangen door de organisatoren van deze bijeenkomst met koffie/thee en iets lekkers.
Na de ontvangst konden de gasten plaatsnemen in de zaal waar Theatergroep Ervarea klaar stond om de gasten op een interactieve wijze te betrekken bij het thema “gastvrijheid in een bijna-thuis-huis, doe alsof je thuis bent?”
Hoe sta je als vrijwilliger op een goede manier de familie te woord? Hoe ver ga je als vrijwilliger en als familielid in het toestaan van dingen? Hoe ver gaat je gastvrijheid?
In hoeverre zijn mensen “thuis” in het Hospice? Wat kan wel en wat kan niet? Dat  waren vragen die aan de orde kwamen tijdens deze bijeenkomst.
De theatergroep ging met de vrijwilligers het gesprek aan over deze vragen, en speelden verschillende situaties uit.  Zo werd er bijvoorbeeld een situatie nagespeeld over een vrijwilliger en een palliatieve patiënt. De vrijwilliger wilde het de patiënt op allerlei mogelijke wijzen naar de zin maken maar de patiënt weigerde elk idee van de vrijwilliger.
De vrijwilligers kregen uiteraard ook de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
Er werd ook een situatie nagebootst waarin een vrijwilliger het familielid op een juiste wijze te woord moest staan. Het publiek mocht suggesties geven en “stop” roepen wanneer zij vonden dat de vrijwilliger het niet goed aanpakte. Op deze wijze was het heel interactief.
Uiteraard was er ook tijd voor een hapje en een drankje in de pauze.
De avond werd afgesloten met een lied waarin een gedicht werd gezongen over het leven in een Hospice.

Het was een betekenisvolle avond voor vrijwilligers die veel voor een ander betekenen. 

Bijeenkomst vrijwilligers 2018

Bijeenkomst voor vrijwilligers 31 oktober 2016 "Mijn manier van sterven"

Op maandagavond 31 oktober organiseerden we onze jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers, dit keer in Gorinchem in Het Gasthuis. Nadat Johanna Kleingeld de avond opende met een filmpje, nam Franca Horstink het van haar over.

Het thema dat dit jaar centraal stond was "Mijn manier van sterven". Franca ging allereerst in op de mogelijkehden die er bestaan rondom het levenseinde zoals pallaitieve sedatie, euthanasie en bewust afzien van eten en drinken. Ook ging zij in op de actualiteit over "voltooid leven". 

Er was tijdens de avond veel ruimte voor vragen en opmerkingen en discussie. Na afloop hebben we veel positieve reacties gekregen op de avond. We vonden het ook fijn om met zo'n grote groep nog even gezellig na te praten met een hapje en een drankje.

Train-de-trainer "Methodiek signaleren in de palliatieve fase"

Op donderdag 16 juni  werd aan een groep van 14 cursisten de train-de-trainer cursus Signaleren in de palliatieve fase gegeven.

De organisaties die deelnamen, zijn tevens de organisaties in onze regio die de methodiek (voorheen bekend onder de naam Signaleringsbox) zullen gaan implementeren in hun organisaties.

Dit zijn:

  • Leger de Heils
  • Waardeburgh
  • Huis ter Leede
  • De Lange Wei
  • Van den Dool

De training was een samenwerking tussen het IKNL en het NPZ Waardenland. De uitleg over de methode was helder en werd afgewisseld door eigen inzet van de deelnemers. Hoe breng je nu de boodschap en hoe maak je anderen enthousiast? Hoe maak je een stappenplan om het team of de organisatie mee te nemen in deze manier van werken? Deelnemers gingen met elkaar aan de slag om daarover na te denken. Met veel nieuwe kennis en nieuwe ideeën vertrok men aan het einde van de dag terug naar de eigen organisatie.

       

De presentaties die de docent Jacqueline Tijhaar heeft gegeven, zijn hieronder te downloaden.

dagdeel 1

dagdeel 2Bijeenkomst voor vrijwilligers 2015 "Waarom zijn mensen zoals ze zijn"

Op dinsdag 22 september waren al onze vrijwilligers te gast bij de Sterrenlanden. Hier organiseerde het NPZ Waardenland de jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers. Na ontvangen te zijn met koffie of thee en iets lekkers, hebben alle aanwezigen geboeid geluisterd naar prof. Carlo Leget.

Thema van de avond was "Waarom zijn mensen zoals ze zijn" en ging over spiritualiteit in de palliatieve zorg, maar eigenlijk ook in het dagelijks leven. Wat beweegt mensen, hoe kun je ruimte maken voor jezelf, wie ben ik? Allemaal interessante en voor velen herkenbare vragen die deze avond aan bod kwamen. Ook sprak hij over innerlijke ruimte, in jezelf, in de zorgverlener, maar ook in de patiënt. Wat kun je concreet doen om er voor iemand te zijn.

Verder behandelde hij thema's als vasthouden en loslaten. Zo vergeleek hij de omgeving van mensen met een mooie bos bloemen. Naarmate de bos langer bestaat, verwelken er bloemen. Om de bos zo mooi mogelijk te houden, haal je de verwelkte bloemen eruit. Zo ontstaat gaandeweg een bijzondere samenstelling van een bos met mooie bloemen. Zo werkt het ook met "loslaten". Ook een patiënt die aan het eind van zijn leven komt, moet leren loslaten en de mensen om hem heen moeten hun dierbare loslaten. Moeilijke thema's, maar goed om over te praten en over na te denken met elkaar.

We beleefden een mooie, bijzondere avond met elkaar, waarin ook ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. We hoorden veel waar we mee verder kunnen en wat ons aan het nadenken zette. Kortom: een betekenisvolle avond voor vrijwilligers die veel voor een ander betekenen. 

De presentatie van prof. Carlo Leget kan hier gedownload worden.

Bijeenkomst voor vrijwilligers 22 september "Schouder of Zakdoek"

Op 22 september 2014 vond de jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers plaats.

We waren te gast bij De Sterrenlanden in Dordrecht en na een kop koffie met iets lekkers kon de avond van start gaan.

De avond begon wat rommelig, door de techniek die ons in de steek liet, maar onze spreekster Ineke Koedam, pakte dat goed op.

Zij heeft ons meegenomen in de wereld van de rouwverwerking en sprak over verlies, afscheid en rouw. Een onderwerp waar de vrijwilligers in de palliatieve zorg dagelijks mee te maken krijgen. Ze besprak het onderwerp niet alleen inhoudelijk, maar gaf ook tips.

In subgroepen werd daarna verder gesproken over verschillende onderwerpen:

  1. troost
  2. meeleven
  3. een tere snaar raken
  4. verzoenen
  5. je eigen weg gaan

Deze workshops werden daarna nog kort nagebesproken.

We hebben een mooie en waardevolle avond met elkaar beleefd.

Hieronder kunt u de presentaties van Ineke Koedam en Angelique de Wit downloaden:

Presentatie Ineke Koedam

Presentatie Angelique de Wit

Omdat niet iedereen een powerpoint kan openen op zijn/haar pc, hebben we de presentatie van Ineke Koedam ook omgezet in een pdf-bestand.

Deze kunt u hier downloaden.

         

Palliatieve zorg en andere culturen 26 juni 2014
In de palliatieve zorg voor allochtone patiënten en patiënten uit andere culturen laveren zorgverleners tussen hun professionele waarden en die van patiënten en familie. Om goed met deze groep mensen te kunnen communiceren is kennis nodig van hun achtergrond en denkwijzen. Op 26 juni a.s. organiseert het Netwerk palliatieve zorg Waardenland een bijeenkomst over dit thema.

Programma 
16.30 – 17.00 uur Inloop met een kopje koffie of thee
17.00 – 17.05 uur Opening, Yvonne Hogewoning
17.05 – 18.00 uur Ine Bertens en Fuusje de Graaff
18.00 – 18.45 uur Bespreking in subgroepen
18.45 – 19.00 uur Terugkoppeling 
19.00 Afsluiting

Yvonne Hogewoning is huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en oprichtster van het Samenwerkingsverband Interculturele Eerstelijns Gezondheidszorg in Dordrecht. Zij is dagvoorzitter. 
Fuusje de Graaff onderzocht hoe de palliatieve zorg aan patiënten van Turkse en Marokkaanse achtergrond in Nederland plaats vindt. Ze keek daarbij vooral naar de communicatie en de al dan niet gezamenlijke besluitvorming in de contacten van artsen en verpleegkundigen met de ongeneeslijk zieke patiënten en hun familie. 
Ine Bertens, lid van Intercultureel Zorgteam Dordrecht vertelt over de mogelijkheden omtrent de inzet van dit team in Dordrecht. 

Doelgroep 
Verzorgenden/verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners en specialisten ouderengeneeskunde in de regio Dordrecht en Gorinchem

Aanmelding 

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via onze website (klik hier).

Deelname is kosteloos. Accreditatie is aangevraagd. Maximum aantal deelnemers is 80! Vol is vol.


Locatie
De Grand Salon van Crabbehoff 
Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP DORDRECHT