Basisscholing Palliatieve zorg

Doel en inhoud basisscholing palliatieve zorg
Het algemene doel van de basisscholing is het verwerven van specifieke kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten/cliënten en diens naasten die zich bevinden in de palliatieve (terminale) fase.
In de cursus wordt theorie aangeboden, maar ook de nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot verzorging van deze patiënten krijgen een plaats. Tevens is er ruime aandacht voor begeleidingsaspecten. Een deel van de cursus richt zich op het trainen van communicatieve vaardigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiek uit de eigen praktijk van de cursisten.
Voor meer informatie over de inhoud van de scholing kunt u hier de flyer bekijken.

Doelgroep
De scholing is bedoeld voor professionals in de zorg die op niveau 3 of 4 werkzaam zijn. 

Praktische informatie
De scholing wordt bij voldoende belangstelling 4 maal per jaar uitgezet: 2 groepen in maart/april en 2 in oktober/november. Een groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers uit verschillende organisaties van het netwerk.
De scholing wordt in Dordrecht en in Gorinchem aangeboden. 

Kosten
Medewerkers van organisaties die lid zijn van het NPZ Waardenland betalen €325,- voor de scholing (incl. materiaal en lunch op dag 4).
Niet-leden zijn ook van harte welkom, maar omdat hun organisatie niet bijdraagt in de kosten voor deskundigheidsbevordering in de vorm van contributie, betalen niet-leden €550,-.

Organisatie
De scholing maakt deel uit van het scholingsaanbod van het ROC Da Vinci College. Zij verzorgen de inschrijving en communicatie.
Het NPZ Waardenland draagt zorg voor de inhoud en de kwaliteit van de scholing. Ook de docenten komen uit het het netwerk.

Aanmelden
Cursisten kunnen zich alleen aanmelden via de site het ROC Da Vinci College.