Basisscholing Palliatieve Zorg voor basisvrijwilligers en helpenden

Doel en inhoud van de scholing 
De cursus bestaat uit twee dagdelen van vier uur en is gericht op kennis, vaardigheden en houding.
Naast inzicht in wat palliatieve zorg inhoudt, besteden de docenten aandacht aan

  • het kunnen bieden van emotionele steun
  • communicatie
  • je bewegen tussen afstand en nabijheid
  • kunnen omgaan met rouw en verlies.

Hierbij komen zowel de cliënt, de naasten en de zorgverlener zelf aan bod. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers informatie en ervaringen uit. Daarnaast krijgen zij praktische handvatten aangereikt.
Voor meer informatie over de inhoud van de scholing kunt u deze flyer lezen.
 

Doelgroep
Helpenden en vrijwilligers die betrokken zijn bij de verzorging van palliatieve en terminale patiënten. 

Kosten
De kosten bedragen voor leden van het netwerk €80,- per persoon
 

Organisatie
De scholing wordt bij voldoende belangstelling ingepland.  De scholing kan ook in company aangeboden worden.


Meer informatie en aanmelden
Neem contact met ons op.