Verdiepingscursus Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
Zingeving en spiritualiteit zijn brede begrippen, waarover veel is en wordt geschreven. Het onderwerp krijgt ook in de zorg de laatste tijd meer aandacht. Het doel van deze cursus is om een goede aanzet tot bewustwording van deze begrippen in de praktijk te ontwikkelen en enige verdieping te geven. Cursisten zijn zich eind van de scholing bewust van de eigen zingeving en zingeving in het dagelijks leven van cliënten. Daarnaast weten zij hoe zij met zingevingthema’s om kunnen gaan.
 

Doelgroep
De scholing is bedoeld voor mensen die werken met zorgvragers in de palliatieve fase en vragen ten aanzien van zingeving en spiritualiteit tegenkomen. Ook is de cursus een verdieping op het onderwerp zingeving voor mensen die in het verleden de basisscholing palliatieve zorg hebben gevolgd.

Data, kosten en locatie
De scholing duurt 2 dagdelen. De kosten voor leden van het netwerk bedragen € 80,- per deelnemer, inclusief lesmateriaal. Voor niet-leden kost de cursus €150,-.
 

Meer informatie
Meer weten over de cursus? Download dan hier de folder.