Doel van de basisscholing
De deelnemers kunnen aan het eind van de scholing benoemen wat palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking inhoudt en dit vertalen naar hun dagelijkse handelen en communicatie. Daarnaast kunnen de deelnemers signaleren welke symptomen er in de palliatieve fase zijn en deze bij hun cliënten herkennen.

Doelgroep
De scholing is bedoeld voor begeleiders in de zorg voor verstandelijk beperkten van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland.

Docenten
De basisscholing wordt verzorgd door onafhankelijke docenten die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en daarnaast didactische kennis en ervaring hebben. Vanzelfsprekend stellen zij zich ten doel de palliatieve zorg in het algemeen te doceren en verrichten zij geen promotionele werkzaamheden t.b.v. de eigen instelling.

Inschrijving

U kunt zich op inschrijven via uw instelling of op persoonlijke titel. De lesgroepen zullen bestaan uit maximaal 15 begeleiders van verschillende instellingen. Het inschrijfformulier kunt u hier vinden.

Kosten
De scholing wordt deels gefinancierd door het netwerk en deels door de
vergoeding van de cursisten. Per deelnemer wordt slechts een vergoeding van
€ 200,00 gevraagd. Dit bedrag is inclusief koffie en thee en een lunch op dag
1 en 2. Ook de reader is bij de kosten inbegrepen.

 
Data 2018

Voor 2018 zijn er nog geen data ingepland? Interesse in de scholing? Bij voldoende deelnemers organiseren we hem voor u. Neem dus gerust contact met ons op.

Meer informatie over deze scholing leest u in de folder. Klik hier om deze te downloaden