Sociale kaart

Via de Pal voor voor u die jaarlijks verschijnt, komt er ook ieder jaar een update uit van de socuale kaart van de regio Dordrecht en Gorinchem e.o. "Palliatieve zorg in de regio" Dit overzicht is bedoeld voor verwijzers zoals huisartsen, praktijkondersteuners, transferverpleegkundigen, poliklinieken, thuiszorgorganisaties, etc.

U vindt er algemene informatie over het netwerk, de husiarts, de casemanager palliatieve zorg en het Regionaal Palliatief Team. Alle zorgaanbieders staan daarna op alfabetische volgorde genoemd.

De sociale kaart is een folder op A5 formaat en is ook beschikbaar als folder. Wilt u een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met het netwerk.