Verblijfsmogelijkheden

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Wanneer u geen of onvoldoende beroep kunt doen op naasten en geheel afhankelijk bent van professionele hulp en/of vrijwilligers zijn er nog andere mogelijkheden. U kunt in overleg met uw familie, huisarts/specialist de voor u geschikte keuze maken voor één van de volgende verblijfsmogelijkheden:

Thuis

De thuiszorg biedt hulp bij de huishouding, persoonlijke verzorging of verpleging bij u thuis. De zorg is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. U kunt de thuiszorg ook inschakelen voor psychosociale ondersteuning en begeleiding door een verpleegkundige of maatschappelijk werker. In situaties waarin u ´s nachts niet alleen kunt zijn, is het mogelijk nachtzorg in te zetten.

Om uw verblijf thuis mogelijk of aangenamer te maken, kunt u gebruik maken van hulpmiddelen. Bij de grotere thuiszorgorganisaties kunnen verschillende hulpmiddelen en verpleegartikelen worden geleend of gekocht (bijvoorbeeld in thuiszorgwinkels). Te denken valt aan hoog/laagbedden, krukken, rolstoelen en dergelijke.  Daarnaast bieden sommige thuiszorgorganisaties ook mogelijkheden voor warme maaltijden aan huis en klussendiensten. Ook organiseren zij soms cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die een steun in de rug kunnen bieden bij de zorg thuis.

Zorgcentra

Als thuis wonen geen optie meer is, kan een zorg uitkomst bieden. Zo zelfstandig mogelijk wonen is het uitgangspunt. In sommige verzorgingstehuizen zijn palliatieve afdelingen ingericht.

Verzorgingshuizen bieden huisvesting met 24-uurshulp (bij algemene dagelijkse levensbehoeften en het huishouden) en daarnaast in beperkte mate verpleging.

Niet alle zorgcentra  beschikken over zogenaamde  palliatieve kamers. Dit zijn kamers waar u de laatste periode van u leven tijdelijk kunt wonen. U kunt altijd contact opnemen het zorgcentrum van uw voorkeur om met hen de mogelijkheden door te spreken.

Verpleeghuis

Verpleeghuizen bieden huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis kan verblijven. Steeds meer verpleeghuizen beschikken over specifieke afdelingen voor palliatieve zorg. Een dergelijke afdeling kan  bestaan uit enkele kamers met een huiskamer en een logeerkamer voor naasten. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden bieden verzorging en verpleging. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – kunnen op afroep worden ingezet. Een opname op deze afdeling duurt maximaal drie maanden, hoewel dit soms verlengd wordt.

Zowel het verzorgingshuis als het verpleeghuis kan een tijdelijke optie zijn om de thuiszorg en eventuele mantelzorger(s) te ontlasten.

Hospices

Hospices bieden 24 uur zorg zoals in de thuissituatie. De huizen bieden tevens logeergelegenheid voor de naasten. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het welzijn van de gasten. De professionele hulpverlening wordt gedaan door de eigen huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapie en/of andere zorgverleners. Hospices zijn vooral geschikt voor mensen die niet langer thuis kunnen worden verzorgd. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende hulp is van familie en vrienden of wanneer deze mantelzorgers de zorg thuis niet meer aan kunnen. Soms heeft een gespecialiseerde verpleeghuisarts, een huisarts of een medisch specialist de medische verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere hulpverleners, zoals de psycholoog of de geestelijk verzorger. Hospices kunnen zelfstandig zijn, gevestigd zijn in een zorginstelling of hiermee nauw samenwerken, zoals palliatieve unit de Rozenhof in Dordrecht.

In de netwerkregio zijn er anno 2017 drie hospices, Hospice De Patio in Dordrecht, Hospice De Cirkel in Hendrik Ido Ambacht en Hospice VTZ – Gorinchem en omstreken in Gorinchem.