Digitale toolbox Basisvrijwilligers palliatief terminale zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland wil de informatievoorziening over en voor (basis-) vrijwilligers in de palliatief terminale fase graag structureren. Hiervoor is een werkgroep opgestart, die een zogenaamde toolbox heeft ontwikkeld. Deze toolbox biedt organisaties in de regio, die met vrijwilligers in de palliatieve fase willen gaan werken, eenduidige informatievoorziening. Organisaties kunnen individueel bekijken wat zij uit de toolbox nodig hebben om verder beleid te kunnen bepalen op dit gebied.

De site is nog in opbouw en zal de komende tijd regelmatig worden bijgewerkt en aangevuld.

                                    

 

Inzet van vrijwilligers

Scholing

Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland organiseert regelmatig scholingen voor vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg. Een overzicht zal hier worden opgenomen zodra er data bekend zijn. Een scholing op maat? Neem dan contact op met Esther Vliegenthart.

Basisscholing palliatieve zorg voor vrijwilligers en helpenden

 

Meer over de inhoud van deze scholing kunt u lezen in de folder. Klik hier om de folder te downloaden.

Aanmelden kan via de website. Klik hier om u aan te melden.

                                                             

Afspraken
Hier kunt u een pdf-document van een (concept) Samenwerkingsovereenkomst downloaden. Mocht u het document in Word nodig hebben, neem dan contact op met ons secretariaat: e.r.vliegenthart@drechtzorg.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland)
VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Samen met de mantelzorgers doen vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode, zodat de laatste levensfase op een 'zo goed mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Al deze aspecten komen terug in de missie van VPTZ Nederland:
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.

Voor meer informatie: www.vptz.nl