9 oktober 2017: Informatiemarkt en themaronde in Landvast - Alblasserdam

Op maandagavond 9 oktober organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland een informatiemarkt in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Ook is er een themaronde met uiteenlopende onderwerpen waar u er 1 van kunt kiezen. De avond vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, Alblasserdam.

Het thema van de avond is   "Wat als je niet meer beter wordt". 

De avond is bedoeld voor mensen die zèlf ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor hun mantelzorgers en voor iedereen die te maken heeft met iemand in de omgeving die ongeneeslijk ziek is.

Op de informatiemarkt zullen kramen staan met informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals mantelzorgondersteuning, hulpmiddelen, uiterlijke verzorging, st. ambulancewens, rouwverwerking en meer.  Ook kunt u ervaren wat handmassage voor u doet of een pedicurebehandeling. Verder zijn onze geestelijk verzorgers die avond beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.

De avond is gratis en wordt u aangeboden door het NPZ Waardenland. Voor de themaronde vinden we het wel fijn als u zich vooraf even aanmeldt. Klik op de volgende link voor het aanmeldformulier: http://www.drechtzorg.nl/agenda/informatiemarkt-en-themaronde-landvast-alblasserdam/ Of telefonisch via de secretareesse van het netwerk: 078- 693 17 66.

Themaronde 19:45-20:45 uur met de keuze uit 1 van de volgende thema's (deze worden de komende tijd verder aangevuld)

  • Alzheimer Trefpunt, over dementie en mantelzorg
  • "Rouw op je dak", Aandacht voor rouwverwerking door Anja van de Starre van Schrijf je wijs
  • "Omgaan met eigen grenzen, bekeken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid",  door Chris de Jongh, fysiotherapeut bij Fysiooooo
  • Ömgaan met zingeving" door Ineke Koedam van Weerschijn en het Landelijk expertise centrum Sterven.
2016: Bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over rouwverwerking na de diagnose, het levenseinde, besluitvorming daaromtrent, dementie en nog veel meer

Op maandagavond 3 oktober organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland een avondbijeenkomst in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Iedereen die interesse heeft in een van de onderwerpen, is van harte uitgenodigd. De avond vindt plaats in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, Alblasserdam.

De avond is niet alleen bedoeld voor mensen die zèlf ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor hun mantelzorgers en voor iedereen die te maken heeft met iemand in de omgeving die ongeneeslijk ziek is, denk hierbij aan dementie, COPD of een ongeneeslijke vorm van kanker. Ook een ieder die meer wil weten over het levenseinde, over dementie of rouwverwerking is van harte welkom. Kortom: iedereen is van harte welkom.

Het thema van de avond is "Wat zou ù kiezen?". Het gaat over eigen regie behouden, omgaan met de situatie, omgaan met de ander en weten welke keuzes er voor u zijn.

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde in het Beatrixziekenhuis, zal de avond inleiden en kort iets vertellen over het onderwerp "niet alles wat kan, hoeft". Ook kunt u in een kleinere setting met hem doorpraten over Advance Care Planning: welke zaken bespreek je wanneer met je arts. Na zijn inleiding kunnen de aanwezigen in een besloten, kleine setting verder praten over een van onderstaande onderwerpen. Er zijn 2 rondes, dus u kunt 2 onderwerpen kiezen. 

Themarondes: : 

  1. Dementie en praten over het levenseinde. Dit onderwerp wordt begeleid door Hansje Pontier, ketencoördinator ketenzorg dementie en Dorenda Zonnevijlle, casemanager dementie.
  2. "Doodgewoon gesprek"  Dit thema gaat over hoe je met elkaar in gesprek gaat over hoe nu verder na de diagnose, hoe wil je sterven en wat nou als jouw partner daar heel anders over denkt. Dit thema wordt begeleid door Ivonne Bakker (oncologieverpleegkundige) en Paulina Donk (verpleegkundige), beiden lid van het Palliatief Team van het Beatrixziekenhuis en werkzaam bij Rivas.
  3. "Rouw op je dak", hoe ga je om met de diagnose dat je niet meer beter wordt. Dit gesprek wordt begeleid door Anja van der Starre. Zij is jarenlang coördinator geweest van een hospice en geeft daarna workshops in rouwverwerking door middel van schrijven.
  4. Voltooid leven en vrijwillig levenseinde. Dit onderwerp wordt besproken door Joep Koch en Harma Gelms, geestelijk verzorger.
  5. Hoe ga je het gesprek aan over het levenseinde met verstandelijk beperkten. Emmy Räkers, kaderarts palliatieve zorg voor verstandelijk beperkten, zal dit onderwerp met u bespreken. 
  6. Op je leven kun je je niet voorbereiden, op je sterven wel....Advance Care Planning, door Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde, SCEN arts en lid van het palliatief team van het Beatrixziekenhuis en van het Regionaal Palliatief Team Waaardenland, kan dit verder met u bespreken en toelichten.

De avond is voor bezoekers gratis, ook zijn er geen parkeerkosten. Aanmelden kan via onze website: klik hier.

Documentaire en paneldiscussie: waardevolle verhalen en goede informatie!

Op 15 oktober 2015 organiseerde het NPZ Waardenland een filmavond met paneldiscussie in Theater de Willem in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve zorg.

Voor deze avond hadden zich professionals, patiënten, mantelzorgers en andere belangstellenden aangemeld.

De documentaire liet zien wat er bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en komt te overlijden. 

In de documentaire vertellen patiënten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed, wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. Maakt het verschil duidelijk tussen curatieve en palliatieve behandeling, zoomt in op grote en kleine dilemma’s die kunnen ontstaan als de ziekte een hoofdrol opeist in het leven, en gaat in op de vraag hoe reëel onze grootste angsten rond het sterven zijn.

Aan de hand van de fragmenten ging het panel met de aanwezigen in gesprek over: de palliatieve behandeling, de tijd van leven, wat als het slechter gaat en het sterven. Ook stelde Pauline Streefkerk, de voorzitter van de avond, vragen aan het panel over het getoonde fragment.

Het panel bestond uit een verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, een geestelijk verzorger, een huisarts en een vrijwilliger VPTZ.

Na afloop was er nog de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan en het Netwerk had gezorgd voor een tafel met brochures, kaarten en allerlei informatie over palliatieve zorg in het algemeen en in het bijzonder in de regio Waardenland.

Het was een mooie, bijzondere avond waar fijne gesprekken plaatsvonden en goede vragen werden gesteld.

De getoonde documentaire heette: Gewoon dood en is uitgebracht op dvd. Op de site gewoondood.nl kunt u meer over de documentaire vinden en eventueel fragmenten bekijken.

IDPZ dag 2015: Filmavond met paneldiscussie in Theater De Willem

MIJN LEVEN DAT JIJ NIET KENT ….’, INTERNATIONALE DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG

Ook in Nederland besteden we dit jaar weer aandacht aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ), die is vastgesteld op zaterdag 10 oktober 2015. Dit jaar is het thema: “Mijn leven dat jij niet kent …”. Door heel Nederland worden rondom deze datum  activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de zorg voor mensen die niet meer beter worden.

Donderdagavond 15 oktober ‘In gesprek met elkaar’

In de regio Waardenland (Dordrecht, Gorinchem e.o.) haakt het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland aan met de vertoning van een documentaire op donderdagavond 15 oktober 2015.

Deze docu laat zien wat er bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en komt te overlijden. Vervolgens zal een panel aan de hand van vier korte fragmenten met de aanwezigen in gesprek gaan over: de palliatieve behandeling, de tijd van leven, wat als het slechter gaat en het sterven. Het panel bestaat uit een verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, een geestelijk verzorger, een huisarts, een casemanager palliatieve zorg en een vrijwilliger VPTZ.

De avond vindt plaats in Papendrecht in Theater De Willem, Van der Palmstraat 4. Patiënten, mantelzorgers, professionals én vrijwilligers en andere mensen met belangstelling voor palliatieve zorg zijn die avond van harte welkom. Inloop vanaf 18.30 uur, afsluiting uiterlijk 21.00 uur.

 Belangstellenden dienen zich voor de avond aan te melden via de site van het netwerk:

Aanmelden kan hier of via de secretaresse van het netwerk tel. 078-6541407. Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur.


Overige activiteiten in de regio Waardenland

Open huis hospices/palliatieve unit

Hospice de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht opent zaterdag 3 oktober van 12.00 – 17.00 uur haar deuren voor belangstellenden.

Op zaterdag 10 oktober 2015 houden Hospice De Patio, gevestigd aan de Markettenweg 50 te Dordrecht en De Rozenhof, palliatieve unit van De Sterrenlanden, open huis. Zij zetten die dag hun deuren tussen 11.00 en 15.00 uur open voor belangstellenden.

Ook Stichting Hospice Gorinchem e.o organiseert op 10 oktober een open dag in hun herenhuis aan de Haarstraat 29 te Gorinchem. Tussen 11.00 – 15.00 uur is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om langs te komen, de medewerkers en vrijwilligers staan hiervoor klaar.

Voor meer informatie en alle activiteiten kunt u ook kijken op www.dagvandepalliatievezorg.nl