Nieuws
Flinke toename gebruikers PalliArts app

Flinke toename gebruikers PalliArts app

Het aantal gebruikers (89.000) is weer flink toegenomen. Er waren in 2019 meer dan 180.000 sessies: bezoeken van app.
Daarin keken de bezoekers het meest naar de  items: Bedden vrij, Richtlijnen (palliatieve sedatie, pijn en delier) en het Formularium. 
 
Dit formularium is een praktische leidraad voor een snelle oriëntatie op de medicamenteuze therapie en is in 2018 toegevoegd aan de app.
In september 2019 is dit formularium geëvalueerd d.m.v. een pop-up enquête. Dat leverde ruim 1.600 reacties op waarvan 94% het formularium een 7 of hoger geeft. Maar liefst 53% van de respondenten gaf het formularium een 8. Hieruit kunnen we concluderen dat het toevoegen van het Formularium aan de app een goede en zeer bruikbare aanvulling is geweeest.

Theme picker