Landelijke adressen

Algemene informatie


Agora, ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg
www.agora.nl
030 657 58 98

 

CAK, informatie over de eigen bijdrage
www.hetcak.nl
0800 1925

 

Per Saldo, informatie over het persoonsgebonden budget
www.pgb.nl
0900 74 248 57


Informatie van de Rijksoverheid, over wetten en thema’s van het rijk
www.rijksoverheid.nl

 

Aangepaste uitstapjes en vakanties
 

De Zonnebloem
www.zonnebloem.nl
076 564 64 64
 

Het Nederlandse Rode Kruis
www.rodekruis.nl
070 445 56 78

 

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties
www.nbav.nl
020 635 31 65

 

Zorgsam vakanties
www.zorgsamvakanties.nl
06 146 595 46

 

Hulp aan naasten: mantelzorgondersteuning en rouwbegeleiding

 

Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
www.mezzo.nl
030 659 22 22

 

Landelijk Steunpunt Rouw
www.landelijksteunpuntrouw.nl
033 461 68 86

 

Stichting Achter de Regenboog, voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare
www.achterderegenboog.nl
0900 233 41 41

 

Psychosociale ondersteuning
 

Korrelatie, voor hulp, advies of informatie in verband met psychische en/of sociale problemen.
www.korrelatie.nl
0900 1450

 

Wilsverklaringen en levenskwesties

 

Donorregister
www.donorregister.nl
0900 821 21 66

 

Nederlandse Patiënten Cliënten Federatie (NPCF)
www.npcf.nl
030 297 03 03

 

NPV Zorg voor het leven
www.npvzorg.nl
0318 54 78 78

 

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

www.nvve.nl

020 620 06 90

 

Stichting Zorgverklaring

www.zorgverklaring.nl

033 461 68 86

 

 

Websites

 

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl, site met videofragmenten van lotgenoten.

www.doodgewoonbespreekbaar.nl, site met verhalen, informatie en middelen om gesprekken te voeren rondom sterven en doodgaan.

www.forumongeneeslijkziek.nl, nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

www.kinderpalliatief.nl, site van Stichting PAL over kinderpalliatieve zorg.

www.ongeneeslijk.nl

www.palliatievezorg.nl, site met algemene voorlichting en informatie over palliatieve zorg.

www.palliatieve-zorg.startpagina.nl

www.palvooru.nl

Tekst toevoegen ...